Życzenia patriarchy Cyryla

„Ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek głoszenia Ewangelii”. Przypomina o tym prawosławny patriarcha moskiewski w bożonarodzeniowych życzeniach, które skierował do chrześcijan innych wyznań na całym świecie.

„W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem i wszyscy zrodzeni jesteśmy do nowego nieśmiertelnego życia, aby, odrzuciwszy nieczyste i światowe pożądliwości, żyć w czystości, sprawiedliwości i pobożności w obecnym wieku” – zacytował w swoim liście słowa św. Pawła do Tytusa patriarcha Cyryl. Według patriarchy „ten dar” chrześcijanie powinni przeciwstawić siłom zła działającym w świecie.

„Dzisiaj jak nigdy ludzkość potrzebuje naszego przepowiadania radosnej nowiny, że Bóg jest z nami, tego oczekują bezsilnie cierpiący, dla których jak dla Dzieciątka Jezus nie było miejsca w gospodzie” – napisał do chrześcijan świata zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Wezwał on wszystkich do składania świadectwa o narodzeniu Chrystusa nie tylko słowem, ale i czynem, „zwiastując Królestwo Boże tam, gdzie jeszcze nie rozproszyła się ciemność”.

Życzył chrześcijanom świata radości, szczęścia i nieogarnionej łaski Boga.

List patriarchy otrzymał Benedykt XVI, zwierzchnicy Kościołów protestanckich oraz prawosławnych obchodzących Boże Narodzenie według kalendarza gregoriańskiego.

Cerkiew rosyjska obchodzić będzie Narodzenie Pańskie dopiero 7 stycznia. Obok niej kalendarza juliańskiego trzymają się w tym względzie patriarchaty Jerozolimy, Serbii i Gruzji. Natomiast wiele innych Kościołów prawosławnych, poczynając od Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, świętowało Boże Narodzenie w tym samym czasie, co katolicy obrządku łacińskiego i protestanci.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama