Maryja była Żydówką

Film ten, zachęcając do kontemplacji Ziemi Świętej, Pisma Świętego i Ludu Izraela, zaprasza nas do wejścia w tajemnicę powołania Maryi, córki ludu Izraela, Żydówki.

O filmie:

Ziemia Święta, Jerozolima, jest Bożym powołaniem dla każdego człowieka: Bóg wybrał to miejsce na spotkanie między Sobą a ludźmi. Ta ziemia, która stała się miejscem wcielenia Boga, posiada powszechny wymiar duchowy.

Jednak wobec długotrwałej dramatycznej sytuacji w Ziemi Świętej rodzi się pilne wezwanie do zrozumienia tego Bożego powołania, jego planu dla każdego człowieka. Maryja może nam pomóc w zrozumieniu tego powołania: jest tą, która w sposób całkowity wypełniła zamysł Boży.

Ojciec David Neuhauss, Dr Déborah Weissman, Ojciec Émile Shoufani, Siostra Anne-Catherine Avril, w niezwykły sposób pomagają nam odkryć powołanie Maryi, jako córki Izraela, żydowskiej kobiety.

Ten film Net For God proponuje nam zbliżenie się do Maryi, córki Izraela, żydowskiej kobiety, w świetle powołania narodu izraelskiego.

Maryja była Żydówką   Film zaprasza do wejścia w tajemnicę powołania Maryi, córki ludu Izraela, Żydówki Świadkowie wiary w filmie:

  • Ojciec David Neuhaus, s.j.: urodzony w żydowskiej rodzinie w Afryce Południowej, w wieku 15 lat zostaje wysłany do Jerozolimy, gdzie dzięki prawosławnej rosyjskiej zakonnicy przeżywa osobiste spotkanie z Jezusem. Zostaje chrześcijaninem, a w 2000 roku przyjmuje święcenia kapłańskie w Ziemi Świętej. Naukowiec i profesor uniwersytecki, jest obecnie patriarchalnym wikariuszem wspólnot katolickich posługujących się językiem hebrajskim i rosyjskim.
  • Dr Déborah Weissman: Żydówka urodzona w Nowym Jorku, od 1972r. mieszka w Jerozolimie  i pracuje na uniwersytecie hebrajskim. Jej badania dotyczą głównie edukacji kobiet żydowskich na przestrzeni dziejów. Pracując na rzecz dialogu międzyreligijnego, jest ona także przewodniczącą międzynarodowej rady judeo-chrześcijańskiej.
  • Ojciec Émile Shoufani: urodzony w Nazarecie w 1947, Émile Shoufani jest księdzem katolickim obrządku grekoprawosławnego, proboszczem w Nazarecie. Pracując bez wytchnienia na rzecz pojednania, żyje w samym sercu konfrontacji między Izraelitami a Palestyńczykami; wspiera on także dialog międzyreligijny.
  • Siostra Anne-Catherine Avril: zakonnica ze zgromadzenia sióstr matki Bożej z Syjonu. Założyciel tego zgromadzenia, Teodor Ratisbonne, przypomina, że „Syjon jest prawdziwym panieńskim nazwiskiem Dziewicy Maryi ”. Przez swą refleksję nad korzeniami i misją Kościoła, siostry z Syjonu przypominają nam, że Maryja żyła w pełni wiarą i nadzieją ludu żydowskiego.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama