Konsekracja biskupia Marcina Hinza

W sobotę, dnia 19 lutego 2011 r. o godzinie 11.00 w kościele ewangelicko-augsburskim p.w. Zbawiciela w Sopocie, odbyła się uroczysta konsekracja biskupia i wprowadzenie w urzędo-wanie wybranego przez Synod Diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP w dniu 4 grudnia 2010 r. księdza biskupa elekta prof. dr hab. Marcina Hintza, proboszcza w Sopocie.

Do przepełnionego wiernymi i gośćmi kościoła wszedł długi procesjonalny pochód Rady Parafialnej, Synodu Diecezjalnego, Rady Synodalnej, Konsystorza, księży i biskupów, biskupa elekta w towarzystwie Prezesa Synodu ks. Waldemara Pytla oraz głównego konsekratora i Zwierzchnika Kościoła NPW ks. biskupa Jerzego Samca, jego zastępcy NPW ks. biskupa Tadeusza Szurmana z Katowic i NPW ks. biskupa Karlo Kalliali, biskupa pomocniczego Archidiecezji Turku (Åbo) i reprezentanta luterańskiego Prymasa Finlandii. Biskupi wśród których ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego będącego na pogrzebie ś.p. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Lublinie reprezentował jego Biskup pomocniczy JE ks. biskup Ryszard Kasyna, a Rzymskokatolicki Episkopat Polski reprezentował wiceprzewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu JE ks. biskup Jacek Jezierski z Olsztyna. W procesji do kościoła brali także udział Przeor Zakonu Paulinów w Częstochowie Ojciec Roman Majewski, wielu księży rzymsko-katolickich oraz przedstawiciele Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej. Biskupi zajęli miejsca po lewej i prawej stronie, a wśród nich aktualny Prezes Synodu ks. radca Waldemar Pytel (Od 2009) i były Prezes Synodu ks. radca Jan Gross (2002-2007).   

Uroczystość rozpoczęła się od śpiewu hymnu reformacyjnego „Warownym grodem”, a następnie ks. Adam Malina, przewodniczący Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej rozpoczął liturgiczne powitanie, a następnie radca diecezjalny Piotr Dolny powitał wszystkich obecnych zwłaszcza gości duchownych i świeckich, a wśród nich prezydenta Sopotu, przedstawicieli prezydenta i Rady Miejskiej Gdańska, gości zagranicznych oraz Konsula RFN w Gdańsku.

Po pieśni: „Ach, potrzebuję Cię” liturgię Słowa Bożego odprawili: ks. dyrektor dr Adrian Korczago, ks. radca Jerzy Molin i ks. proboszcz Janusz Staszczak.

Następnie po pieśni chóru Biskup Kościoła przewodniczył konsekracji ks. biskupa elekta prof. dr hab. Marcina Hintza, który w czasie  liturgii konsekracyjnej  po odśpiewaniu starokościelnej pieśni „Veni Creator Spiritus” – „Przyjdź Duchu Święty, Stwórco, przyjdź” i modlitwie o Ducha Świętego dla nowego Biskupa włożył na Jego głowę swoje ręce. Po nim uczynili to samo wspomniani powyżej dwaj współkonsekratorzy, a następnie księża biskupi  diecezjalni: Paweł Anweiler, Ryszard Bogusz, Jan Cieślar, Rudolf Bażanowski, biskupi seniorzy: Janusz Jagucki i Michał Warczyński i Biskup Kościoła Ewangelicko – Reformowanego ks. Marek Izdebski. Po tym najważniejszym akcie konsekracyjnym Biskup Kościoła założył nowemu biskupowi krzyż Biskupi, który ma nie tylko świadczyć o jego godności w Kościele, ale który ma mu zawsze przypominać Jezusa Chrystusa, który za nas na krzyżu oddał swoje życie. Następnie kazanie na tekst Psalmu 143,10 wygłosił nowy Biskup Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej Marcin Hintz.

Po kazaniu odbyła się uroczystość podziękowania dotychczasowemu biskupowi diecezjalnemu ks. Michałowi Warczyńskiemu, który ten dostojny urząd sprawował 19 lat. O Jego za sługach mówił  kurator diecezjalny pan radca mec. Dawid Binemann-Zdanowicz z Inowrocławia, a Biskup Kościoła dziękując Biskupowi Seniorowi za Jego służbę i przy Jego boku za służbę Jego Małżonki p. mgr Jolancie Buchholz - Warczyńskiej, przekazał mu srebrny krzyż biskupi.

Spowiedź odprawił ks. prezes Waldemar Pytel, a ks. biskup Paweł Anweiler odmówił Powszechną Modlitwę Kościoła. Liturgię Eucharystyczną (Sakramentu Ołtarza) odprawili biskupi konsekratorzy, którzy wraz z nowokonsekrowanym biskupem udzielili Komunii Świętej licznym uczestnikom Stołu Pańskiej. Po modlitwie dziękczynnej a przed błogosławieństwem było miejsce na pozdrowienia i życzenia, które wypowiedzieli przedstawiciele władz samorządowych, ks. biskup Ryszard Kasyna w imieniu Metropolity Gdańskiego, przeor Jasnej Góry w Częstochowie (ks. Biskup M. Hintz był 10 lat proboszczem w Częstochowie), przedstawiciel CVJM z Hagen (RFN) i przedstawiciel  ks. biskupa Hansa-Jürgena Abromeita z Ewangelickiego Kościoła Pomorza w Niemczech, który to Kościół  utrzymują partnerskie kontakty z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską i Diecezją Wrocławską.  Tej części przewodniczył ks. proboszcz Michał Walukiewicz z Włocławka. Na zakończenie nowy Biskup udzielił błogosławieństwa, a zbór potężnie zaśpiewał: „Brońże Panie nas na wieki”. Wszyscy pozostali mogli złożyć życzenia nowemu Biskupowi i Biskupowi Seniorowi w hotelu przed rozpoczęciem przyjęcia. Także w czasie przyjęcia przemawiali goście zagraniczni.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama