Pierwsza w historii ordynacja kobiet na księży w polskim Kościele luterańskim

W sobotę, 7 maja 2022 r. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbędzie się po raz pierwszy uroczystość ordynacji na księdza dziewięciu diakonek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: dk. Kariny Chwastek, dk. Małgorzaty Gaś, dk. Beaty Janoty, dk. Katarzyny Kowalskiej, dk. Wiktorii Matloch, dk. Haliny Radacz, dk. Katarzyny Rudkowskiej, dk. Izabeli Sikory i dk. Marty Zachraj-Mikołajczyk.

16 października 2021 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w tajnym głosowaniu opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży. Wcześniej na gruncie Kościoła luterańskiego w Polsce nie było to możliwe, choć święciły je od wielu lat inne luterańskie Kościoły krajowe.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.

Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii.

W październikowym głosowaniu w 2021 r. za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet o ordynację kobiet na księży głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00. Ordynacji dokona zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec.

Transmisję nabożeństwa będzie można oglądać na kanale Youtube warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy.

Przedstawiciele mediów proszeni są o potwierdzenie obecności do czwartku, 5 maja, do godz. 14.00.

«« | « | 1 | » | »»