Krok w kierunku zbliżenia Wschodu i Zachodu

Na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim odbyła się niecodzienna uroczystość. Profesorem tytularnym wydziału teologii katolickiej tego uniwersytetu jest od 25 marca metropolita Hilarion (Alfiejew), przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

W uroczystym wręczeniu nominacji uczestniczył m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch oraz nuncjusz apostolski w Szwajcarii, abp Francesco Canalini. Stronę prawosławną reprezentował egzarcha Białorusi, metropolita Filaret z Mińska. Przybyli też przedstawiciele Kościoła starokatolickiego i Kościołów protestanckich.

Przewodnicząca Rady Miasta Fryburga, Isabelle Chassot, wyraziła uznanie dla decyzji władz uniwersyteckich, określając ją jako „dalszy krok w kierunku zbliżenia Wschodu i Zachodu”. „Dokonuje się to w kantonie i w kraju, w którym szanowana jest wolność wyznania i gdzie wspólnoty religijne żyją w dialogu i w pokoju, lojalni wobec władz świeckich” - powiedziała szwajcarska polityk.

Metropolita Filaret w swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie metropolity Hilariona na rzecz budowania “sojuszu” między Kościołami chrześcijańskimi, który ma wspierać wartości chrześcijańskie w życiu publicznym, zwłaszcza w Europie. Białoruski metropolita podziękował raz jeszcze w imieniu mieszkańców Mińska, że w 2006 roku, z okazji 500. rocznicy przybycia relikwii św. Mikołaja do Fryburga, katedra katolicka tego miasta przekazała część tych relikwii dla Kościoła w Mińsku, którego święty jest patronem.

Kard. Koch w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił, że w ożywianiu „kosmicznego wymiaru” liturgii papież Benedykt XVI widzi centralny element nowego ruchu liturgicznego. Pod tym względem „prawosławie jest bez wątpienia o wiele bliżej wyznania wiary Kościoła, niż teologia zachodnia”.

Dziękując za uhonorowanie tytułem profesora gościnnego metropolita Hilarion mówił o „interpretacjach Psalmów w tradycji prawosławnej”. Zapowiedział, że w przyszłości - mimo nawału obowiązków w Moskwie - będzie częściej przyjeżdżał do Fryburga jako, że tamtejszy uniwersytet podpisał umowę z „Aspiranturą”, instytucją, zajmującą się kształceniem w zakresie teologii prawosławnej patriarchatu moskiewskiego.

Przed uroczystą akademią dostojnicy obu Kościołów poświęcili nowe freski-ikony na fasadzie biblioteki Instytutu Studiów Ekumenicznych im. Waltera Nigga Uniwersytetu we Fryburgu.

Kardynał Koch i metropolita Hilarion zasadzili też dwa nowe drzewa w ogrodzie biblioteki, a w godzinach wieczornych 27 marca wysłuchali koncertu, w ramach którego została wykonana Symfonia Psalmów, skomponowana przez metropolitę Hilariona.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama