„Ukrzyżowany Jezus jednoczy”

„Ukrzyżowany Jezus jednoczy” – pod takim hasłem już po raz 17. w Koszycach na Słowacji zorganizowano ekumeniczną Drogę Krzyżową.

Na starówce i przyległych do niej ulicach znajdują się świątynie wszystkich wyznań w tym mieście. Poszczególne wspólnoty wyznaczają miejsca kolejnych stacji Drogi Krzyżowej i prowadzą rozważania.

Koszycka Droga Krzyżowa ulicami miasta z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych, to największa na Słowacji, ale nie jedyna uliczna manifestacja wiary w Wielki Piątek. Wierni modlili się też na ulicach m.in. Bratysławy, Nitry, Preszowa i Trnawy. W stolicy tym razem na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w 2003 r. i w hołdzie przed jego beatyfikacją wierni gromadzili się w dzielnicy Petrżalka, wokół kościoła św. Rodziny. Podczas Drogi Krzyżowej rozważano myśli o krzyżu i wierze wypowiedziane podczas trzech podróży Jana Pawła II na Słowację. W Preszowie natomiast modlitwę prowadziła grupa 50 aktorów i ochotników, którzy wcielili się w postacie opisywane przez ewangeliczne pasje.

Dzisiaj w Wielką Sobotę, nazywaną Białą Sobotą, wierni, jak wszędzie na świecie trwają przy Bożym Grobie. Trzeba jednak podkreślić, że istnieje tu zwyczaj, że na modlitwę do Bożego Grobu idą razem wszyscy obecni w domu członkowie rodziny. Nie ma natomiast zwyczaju, z wyjątkiem niektórych regionów sąsiadujących z Polską, święcenia pokarmów.

«« | « | 1 | » | »»