Kraków: Trwa Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej

W Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE, trwa Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). ŚFL to globalna wspólnota Kościołów reprezentujących tradycję luterańską. Zgromadzenie, które jest najwyższym organ decyzyjnym Światowej Federacji Luterańskiej, zbiera się zwykle co 6 lat i gromadzi delegatów i delegatki ze 150 Kościołów członkowskich.

W Trzynastym Zgromadzeniu Ogólnym bierze udział ponad 300 oficjalnych delegatów z 99 krajów. Obecni są także reprezentanci członków stowarzyszonych ŚFL, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy ŚFL.

Spotkanie rozpoczęło się 13 września nabożeństwem z Komunią świętą, które zgromadziło ponad 1 000 uczestników z różnych stron świata. Podczas nabożeństwa wybrzmiała muzyka w wielu językach, wykonywana przez połączony chór z luterańskich parafii z Polski i chór złożony z uczestników Zgromadzenia. Członkowie Krajowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia ŚFL powitali przedstawicieli poszczególnych regionów ŚFL chlebem i solą, tradycyjnymi symbolami gościnności w kulturze polskiej. Przedstawiciele Kościołów członkowskich ŚFL z Azji, Ameryki, Afryki i Europy wlali wodę do chrzcielnicy, co miało symbolizować ich wspólną wiarę.

Kazanie wygłosiła ks. Danielle Dokman, duchowna z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Surinamie. W nawiązaniu do tekstu biblijnego przypomniała o podróży Mędrców, którzy przybyli, aby znaleźć Dziecię Jezusa po Jego narodzinach w stajni w Betlejem. Ks. Dokman podkreśliła, że wcielenie Boga miało miejsce nie tylko w konkretnej lokalizacji geograficznej, ale także w delikatnym ciele dziecka. Obecność Boga manifestuje się w kruchości i słabości ludzkiego ciała, dlatego nie możemy ignorować naszego ciała oraz innych osób, bo Boga spotykamy w naszych sąsiadach, w obcych, a nawet w otaczającej nas przyrodzie. Mimo różnych form dyskryminacji, polaryzacji i przemocy na świecie, nie powinniśmy się poddawać, ponieważ służymy Bogu, który nie boi się naszej kruchości i słabości.

Ks. Dokman ostrzegła również przed władcami, którzy dążą do utrzymania swojej władzy kosztem innych i wezwała do działania we wspólnocie w obliczu tych wyzwań. Kazanie zakończyła apelując o jedność w głoszeniu Ewangelii i odważne występowanie przeciw niesprawiedliwości na świecie pamiętając, że Bóg jest z nami.

Po nabożeństwie i sesji wprowadzającej delegaci i delegatki wysłuchali wystąpienia prezydenta ŚFL abp. dr. Panti Filibus Musa, który podsumował najważniejsze wyzwania i przejawy nadziei w ciągu kilku lat pełnienia swojej funkcji. Abp Musa wezwał Kościoły do uważnego słuchania innych ludzi i bycia światłem nadziei w podzielonym świecie. Wspomniał również o trudnościach spowodowanych pandemią i podziękował Kościołom członkowskim za ich solidarność w tym trudnym czasie. Podkreślił, że jedność jest niezbędna szczególnie teraz, gdy świat zmaga się z kryzysem klimatycznym, brakiem pokoju, gdy potrzebny jest dialog z innymi Kościołami chrześcijańskimi, przeciwdziałanie fałszywym teologiom poprzez dyskusje, formację i edukację teologiczną. Prezydent ŚFL wezwał delegatki i delegatów aby „trwali w jedności i nadziei podczas wspólnej podróży jako Wspólnota Kościołów”.

W drugim dniu Zgromadzenia sekretarz generalna ŚFL, ks. dr Anne Burghardt, przedstawiła dotychczasowe działania i priorytety światowej Wspólnoty Kościołów, od Zgromadzenia w Windhuk, w Namibii w 2017 roku. Podkreśliła, że "żywotność Kościoła nie mierzy się liczbą członków, ale zaangażowaniem i gotowością do służenia Bogu i bliźniemu, gotowością do praktykowania tego, co głosimy". Ks. dr Burghardt podkreśliła, że wspólnota jest darem od Boga, a naszym zadaniem jest zachowywanie i pielęgnowanie jej, sprawiając, że staje się ona coraz bardziej widoczna. Sekretarz generalna zwróciła uwagę, że międzynarodowe porozumienie wokół agendy ONZ na rok 2030 przyczyni się do poprawy warunków życia osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem. Jednak pandemia COVID-19 sprawiła, że wzrosła przemoc i pojawiło się więcej nierówności oraz "silny opór wobec praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet”. Konflikty i wojny w wielu krajach, w tym w Ukrainie, na Haiti, w Sudanie i Etiopii, zmusiły miliony ludzi do ucieczki w poszukiwaniu bezpiecznych miejsc schronienia, a liczba tych osób po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 milionów.

Główny mówca, ks. prof. Tomáš Halík, czeski teolog rzymskokatolicki, powiedział, że chrześcijaństwo stoi u progu nowej Reformacji i zachęcił do przekraczania obecnych form i granic chrześcijaństwa, sprzeciwiania się uproszczonym odpowiedziom na współczesne wyzwania i dążenia do zjednoczenia całej ludzkości, wraz ze stworzeniem, w "Jedno Ciało”. Ks. prof. Halík podkreślił potrzebę nieustannej reformy Kościoła, szczególnie w czasach wielkich zmian i kryzysów. Wspomniał, że ekumenizm XXI w. powinien sięgać dalej i działać szerzej podobnie jak miało to miejsca za czasów apostoła Pawła, który przekraczał granice istniejących wówczas podziałów w judaizmie i chrześcijaństwie. Częścią „nowej Reformacji”, „nowej ewangelizacji” oraz ekumenizmu XXI w. powinna być także transformacja misji. „Nie możemy być aroganckimi posiadaczami prawdy. Tylko Jezus może powiedzieć: Jestem Prawdą. Nie jesteśmy Jezusem, jesteśmy niedoskonałymi uczniami Jezusa” - powiedział czeski teolog.

Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbywa się w dniach 13 do 19 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Hasło Zgromadzenie zaczerpnięte z Listu do Efezjan brzmi: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. Gospodarzem wydarzenia jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

Podczas Zgromadzenia odbywają się modlitwy i studia biblijne, a także dyskusje na temat tematu Zgromadzenia oraz wyzwań, przed jakimi stoją różne regiony Wspólnoty. Delegatki i delegaci złożą w piątek wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau. W sobotę, podczas sesji plenarnej „Jeden Duch” będzie przemawiał Marian Turski, były więzień Auschwitz, historyk i działacz społeczny.

Zapraszamy do śledzenia obrad online. Linki do transmisji z obrad z tłumaczeniem na język polski znajdują się tutaj. Można także odtworzyć poprzednie spotkania, w tym nabożeństwo otwierające Zgromadzenie. Program nabożeństwa wraz z kazaniem można pobrać na stronie luteranie.pl.

W serwisach kościelnych (@luteranie i @ewangelicy.pl) na Facebooku, Twitterze, Youtube i Instagramie również ukazują się relacje z obrad i rozmowy z gośćmi.

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Dziennikarze zainteresowani akredytacją mogą zgłaszać się do biura prasowego Światowej Federacji poprzez formularz rejestracyjny.

 

«« | « | 1 | » | »»