Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny zaniepokojony

Chodzi o zapowiedziami zmian ws. ochrony życia i religii w szkołach.

Zaniepokojenie zapowiedziami zmian legislacyjnych w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach wyrazili członkowie Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Obradował on 4 marca w Lublinie pod przewodnictwem abp. Abla i bp. Adama Baba.

Tematem kolejnego zebrania Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego były bieżące sprawy związane z tematyką ekumeniczną oraz dialogiem rzymskokatolicko-prawosławnym. Zwrócono uwagę „na potrzebę większej wrażliwości ekumenicznej, szczególnie w kwestiach kanoniczności Kościoła prawosławnego w Ukrainie”.

Jak czytamy w komunikacie po obradach, członkowie Zespołu „wyrazili zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami legislacyjnymi w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach”. „Uzasadniony niepokój budzą również działania prowadzące do uprawomocnienia zachowań mających zgubny wpływ na moralność i obyczajowość społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia” – podkreślili uczestnicy obrad.

Publikujemy tekst komunikatu wydanego po zakończeniu obrad:

Komunikat z plenarnego posiedzenia
Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego

Dnia 04 marca 2024 r., w siedzibie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego.

Obradom przewodniczyli współprzewodniczący Zespołu: ks. Arcybiskup Abel i ks. Biskup Adam Bab.

Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z tematyką ekumeniczną oraz dialogiem rzymskokatolicko-prawosławnym. Zwrócono uwagę na potrzebę większej wrażliwości ekumenicznej, szczególnie w kwestiach kanoniczności Kościoła prawosławnego w Ukrainie.

Członkowie Zespołu wyrazili zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami legislacyjnymi w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach. Uzasadniony niepokój budzą również działania prowadzące do uprawomocnienia zachowań mających zgubny wpływ na moralność i obyczajowość społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia.

Kolejne spotkanie zaplanowano na jesień 2024 r.

Lublin, 4 marca 2024 r.

«« | « | 1 | » | »»