ŚRK: deklaracja Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego nie do przyjęcia

Atak Rosji na Ukrainę określany jest jako "święta wojna"

Najnowszy dokument Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego (ŚRSL) wywołał duże zaniepokojenie w Światowej Radzie Kościołów (ŚRK). Sekretarz generalny ŚRK ks. Jerry Pillay oświadczył w piątek w imieniu Kościołów członkowskich, że organizacja nie może zrozumieć deklaracji, w której atak Rosji na Ukrainę określany jest jako "święta wojna".

ŚRK nie może zaakceptować, że nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji na jej suwerennego sąsiada Ukrainę jest przedstawiana jako "nowy etap walki narodowowyzwoleńczej narodu rosyjskiego przeciwko zbrodniczemu reżimowi kijowskiemu i stojącemu za nim kolektywnemu Zachodowi, która toczy się na terytoriach południowo-zachodniej Rosji od 2014 roku".

„Perspektywa, że całe terytorium współczesnej Ukrainy powinno stać się strefą wyłącznych wpływów Rosji, jest również nie do przyjęcia”, powiedział ks. Pillay. Pod koniec marca ŚRSL przyjęła deklarację zasad, w której kategorycznie wykluczono niepodległość państwową Ukrainy.

Zgodnie z deklaracją, wojna Rosji na Ukrainie jest "świętą wojną z duchowego i moralnego punktu widzenia". Chodzi o "obronę zjednoczonej duchowej przestrzeni Świętej Rusi" przed "atakiem globalizmu" i Zachodu, "który padł ofiarą satanizmu". Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Moskwy Cyryl I jest przewodniczącym ŚRSL.

Sekretarz generalny ŚRK  przypomniał, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. najwyższe organy zarządzające organizacją Komitet Centralny w czerwcu 2022 r. i XI Zgromadzenie ŚRK we wrześniu 2022 r. - zdecydowanie potwierdziły stanowisko, że "wojna jest niezgodna z naturą i wolą Boga wobec ludzkości i jest sprzeczna z naszymi podstawowymi zasadami chrześcijańskimi i ekumenicznymi". ŚRK wyraźnie potępiła inwazję na Ukrainę jako "nielegalną i nieuzasadnioną". Ponadto odrzuciła "wszelkie nadużycia języka i autorytetu religijnego w celu usprawiedliwienia zbrojnej agresji i nienawiści". Rosyjski Kościół Prawosławny był obecny zarówno na posiedzeniu Komitetu Centralnego, jak i na Zgromadzeniu i był reprezentowany w pracach, które doprowadziły do przyjęcia tych oświadczeń.

Sekretarz generalny ŚRK wyjaśnił, że w związku z tym napisał do patriarchy Cyryla, aby wyjaśnić, czy dekret ten należy rozumieć jako wyraz własnego stanowiska Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w jaki sposób Kościół członkowski ŚRK może reprezentować takie stanowisko i jak odpowiada ono temu, co sam usłyszał bezpośrednio od patriarchy podczas wizyty w Moskwie w maju 2023 roku.

W minioną środę ks. Pillay przyjął metropolitę Epifaniusza, zwierzchnika Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU), w siedzibie ŚRK w Genewie. Zgodnie z oświadczeniem, tematami spotkania były obecna sytuacja w Ukrainie, rola PKU w pracy na rzecz pokoju, dalsze zaangażowanie ŚRK w przezwyciężenie wojny oraz możliwe członkostwo PKU w ŚRK. Obie strony zapowiedziały dalsze działania w tym kierunku.

Podczas pobytu w Szwajcarii metropolita Epifaniusz odwiedził również Prawosławne Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy. Rozmowy koncentrowały się na wysiłkach na rzecz ustanowienia odpowiedniej opieki duszpasterskiej dla uchodźców z Ukrainy w Szwajcarii.

 

«« | « | 1 | » | »»