Coraz więcej przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce

Instytut Ordo Iuris złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport z zebranych w 2023 r. przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan.

 Liczba przestępstw na tym tle stale wzrasta. W 2023 r. Instytut odnotował w Polsce 118 takich sytuacji. W raporcie opisano wiele fizycznych ataków na wiernych. Odnotowano szczególnie dużo przypadków dewastacji miejsc kultu czy zakłócania nabożeństw. Przypadki aktów nienawiści wobec chrześcijan można zgłaszać do Instytutu przez stronę bronmywiary.pl.

Instytut Ordo Iuris złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) kolejny raport ewidencjonujący przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan. Obejmował on zdarzenia z 2023 r. Program monitoringu obejmuje przestępstwa, które zostały opisane w lokalnych bądź ogólnokrajowych mediach. Dane przekazywane przez Instytut mogą głęboko niepokoić. Liczba odnotowanych przypadków stale wzrasta. Obserwowana jest także postępująca brutalizacja zachowań przestępczych.

Coraz częściej dochodzi do ataków fizycznych na wiernych. Przykładem jest opisywany w prasie przykład fizycznego ataku na 9-letniego ministranta, który uczestniczył z księdzem w kolędzie. Lokator w mieszkaniu, do którego zapukał ministrant z pytaniem czy chcą przyjąć księdza, otworzył drzwi, chwycił chłopca za gardło i przycisnął do ściany na klatce. Zwyzywał go także, grożąc, że go pobije.

W ubiegłym roku można było zaobserwować wzrost liczby aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. W 2023 r. zewidencjonowano 118 takich zdarzeń, w porównaniu do 77 uwzględnionych w raporcie za 2022 r. Wykaz obejmuje przestępstwa z całej Polski.

Najwięcej zdarzeń opisanych w raporcie to przypadki wandalizmu, niszczenia miejsc oraz obiektów kultu religijnego - kościołów, przydrożnych kapliczek, figur religijnych, pomników świętych oraz cmentarzy.  Co więcej, nie tylko wzrasta liczba przestępstw na tle nienawiści wobec chrześcijan, ale jednocześnie ataki te stają się coraz bardziej brutalne.

Wśród zdarzeń odnotowanych w raporcie znalazło się m.in. zakłócanie Mszy Św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, zniszczenie licznych grobów na cmentarzach czy znieważenie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. W ubiegłym roku Instytut odnotował kilka fizycznych ataków na osoby duchowne, ministrantów i wiernych. Do brutalnego zamachu doszło na ulicach Wrocławia, gdzie pobity został młody kapłan w sutannie, wracający z niedzielnej Mszy Świętej.

- Istotne jest raportowanie przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan, ponieważ, wbrew narracji lewicowo-liberalnych mediów, jest to grupa, która doświadcza wielokrotnie przejawów agresji słownej czy nawet fizycznej. Niezbędna jest również zdecydowana reakcja ze strony organów ścigania. Widzimy bowiem, że społeczne przyzwolenie na znieważanie osób wierzących, w szczególności pobłażliwe traktowanie takich zachowań ze strony celebrytów, w połączeniu z biernością wymiaru sprawiedliwości, daje przekonanie co do bezkarności takich zachowań – wskazał Robert Czarnowicz z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od kilku lat prowadzi badania i analizy skali zjawiska nienawiści wobec różnych grup społecznych. Prawnicy Ordo Iuris od 2015 r. włączają się w ten proces poprzez monitorowanie naruszeń wolności religijnej i aktów agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce.

W tym celu Instytut powołał w 2018 r. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris, które zajmuje się gromadzeniem informacji o przypadkach naruszeń wolności religijnej, obrazy uczuć religijnych, znieważeń, nękania, wandalizmów czy innego rodzaju zniszczenia miejsc lub symboli religijnych. Centrum podejmuje też interwencje prawne w celu ochrony praw osób wierzących, w przypadkach, gdy dochodzi do naruszania ich wolności do wyznawania religii oraz uzewnętrzniania swojej religii przez modlitwę, uczestniczenie w obrzędach religijnych, praktykowanie czy nauczanie. Instytut Ordo Iuris udziela również pomocy prawnej ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym.

Raport OBWE ukazuje się co roku w połowie listopada. Gromadzi on informacje o przestępstwach z nienawiści. Obejmuje on m.in. takie czyny, jak groźby, wyrządzenie szkód materialnych na mieniu, napaści, morderstwa lub jakiekolwiek inne przestępstwa, których popełnienie motywowane jest nienawiścią bądź uprzedzeniami. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest, by dany czyn był zabroniony przez prawo i stanowił przestępstwo w świetle prawa karnego, zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa.

Do Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris można zgłaszać przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób wierzących. Instytut Ordo Iuris zapewnia profesjonalne i bezpłatne wsparcie prawne wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, z uwagi na konieczność ochrony wierzących, których prawa są naruszane ze względu na ich wyznanie. Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz na stronie oraz pod adresem interwencja@ordoiuris.pl
 

 

«« | « | 1 | » | »»