Liechtenstein: nowe prawo o finansowaniu wspólnot kościelnych

Nad ograniczeniem finansowania wspólnot religijnych pracuje parlament Liechtensteinu.

Szczególnie dramatyczne cięcia dotacji dotkną małe Kościoły protestanckie. Do tej pory katolicyzm był oficjalną religią tego alpejskiego księstwa, leżącego na pograniczu Austrii i Szwajcarii. Od kilku lat trwają jednak prace nad zmianami konstytucyjnymi, by wyraźnie rozdzielić państwo od Kościoła. 78 proc. mieszkańców Księstwa Liechtenstein to katolicy. Rocznie ich wspólnota otrzymywała dotację w wysokości 300 tys. CHF. Drugi pakiet reform ma ograniczyć wpływ Kościoła na programy szkolne.

Do aktualnych tematów pojawiających się w relacjach państwo-Kościół odniósł się zwierzchnik tamtejszych katolików. Abp Wolfgang Haas ze stołecznego Vaduz poinformował o rozdzieleniu uroczystości państwowych i kościelnych 15 sierpnia. W jego przekonaniu należy położyć kres łudzeniu opinii publicznej, jakoby Kościół katolicki cieszył się jakąś uprzywilejowaną pozycją w Księstwie Liechtenstein. Trzeba natomiast respektować właściwą autonomię zarówno Kościoła, jak państwa. W związku z tym Msza w uroczystość Wniebowzięcia będzie odrębna od ceremonii państwowej. W opinii abp. Haasa rozdział Kościoła i państwa jest już faktem od kilkunastu lat, dlatego winno to mieć wyraz także w wymiarze publicznym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama