Zmarł ksiądz biskup Jerzy Szotmiller

W niedzielę, dnia 31 lipca 2011 r. nad ranem w Szpitalu w Częstochowie zasnął w Panu po ciężkiej chorobie w wieku 78 lat ksiądz biskup Jerzy Szotmiller - Ordynariusz Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej Kościoła Polsko-Katolickiego. Proboszcz parafii katedralnej Matki Boskiej Królowej Apostołów w Częstochowie latach 1961-2011.

Jerzy Szotmiller urodził się w Warszawie, dnia 20 lutego 1933 r. Po studiach teologicznych zakończonych tytułem magistra teologii starokatolickiej został w dniu 24 lutego 1961 r. wyświęcony na kapłana polskokatolickiego przez ks. biskupa prof. dr. Maksymiliana Rodego w katedrze polskokatolickiej w Warszawie.

Wybrany w roku 1979 przez Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego biskupem misyjnym, został przed 33 laty, w dniu 29 lipca 1979 r. w katedrze Świętego Ducha w Warszawie konsekrowany biskupem starokatolickim przez ks. biskupa Tadeusza Ryszarda Majewskiego. Współkonsekratorami byli: ks. biskup Franciszek Rowiński z USA, ks. biskup Józef Niemiński z Kanady i ks. biskup prof. dr Maksymilian Rode.

Od października 1975 r. do listopada 1976 r. duszpasterzował w Brazylii w diecezji brazylijskiej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK) w Ameryce i Kanadzie.  W latach 1979-1986 pełnił funkcję biskupa pomocniczego Diecezji warszawskiej KP-K z siedzibą w Częstochowie, gdzie był proboszczem.

Po erygowaniu diecezji krakowsko częstochowskiej został pierwszym jej Ordynariuszem. Jego ingres do katedry, którą wybudował, odbył się dnia 9 czerwca 1986 r. Urząd ten pełnił Ksiądz Biskup aż do śmierci.

Ks. Biskup Jerzy Szotmiller przez wiele lat był wdowcem po ś.p. Reginie. Był współkonsekratorem wielu biskupów polskokatolickich i starokatolickich, a także Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Ks. Biskupa Tadeusza Szurmana w Katowicach w dniu 6 stycznia 2002 r.

Był człowiekiem zaangażowanym ekumenicznie, należał do Prezydium Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Właściwie rozumiał słowa arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno”.

Żegnając Go tu na ziemi na zawsze czynimy to jednak z głęboką nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego, prosząc Boga dla niego: „Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje” (Łk  2,29.30) O ten pokój dla zmęczonego życiem i pracą, strudzonego pielgrzyma prosimy: „Światłość wiekuista niechaj mu świeci!”

Pogrzeb zmarłego Biskupa Ordynariusza odbędzie się w piątek, dnia 5 sierpnia 2011 r. o godzinie 12.00 z katedry polskokatolickiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórska 6 na miejscowy cmentarz prawosławny.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama