Moskwa: O czym rozmawiać z Papieżem?

W dzisiejszym wydaniu Izwiestii opublikowano wypowiedź przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolity Hilariona Ałfiejewa na temat ewentualnego spotkania Papieża z patriarchą moskiewskim.

"Jeśli do niego dojdzie, to tylko na neutralnym terenie” – twierdzi przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego.

Metropolita Hilarion nie wykluczył możliwości spotkania Papieża z patriarchą moskiewskim. Zaznaczył jednak, że ważny jest nie sam fakt ich spotkania, ale treści, jaka to spotkanie wypełni, i czy zmieni ono radykalnie relacje między Kościołami prawosławnym i katolickim. Zdaniem hierarchy prawosławnego trudno mówić o terminie spotkania, ale odbędzie się ono na pewno na neutralnym terenie. Powtórzył dawne warunki o konieczności przygotowania takiego spotkania, rozwiązania dzielących obydwa Kościoły problemów. Jako najważniejszy z nich wymienił tradycyjnie sytuację na Zachodniej Ukrainie.

Według jego słów nic się tam nie zmieniło mimo wielokrotnych starań strony rosyjskiej. Wyraził nadzieję, że z objęciem zwierzchnictwa Kościoła greckokatolickiego przez abp. Światosława nastąpią pozytywne zmiany. Zadeklarował gotowość spotkania z abp. Światosławem, który wcześniej spotkał się z reprezentującym na Ukrainie patriarchat moskiewski metropolitą Władymirem, zapewniając go o swoim pozytywnym nastawieniu do dialogu z patriarchatem moskiewskim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama