Komentarze 117
 • Stanisław_Miłosz
  13.05.2018 17:13
  Nie każdy powód powodowi równy. Jeśli dajmy na to na przejściu dla pieszych kierowca by ominąć przechodzącego robal rozjedzie człowieka, to który powód jest ważniejszy? Ominięcie robala, czy człowieka?
 • Tomek
  13.05.2018 17:45
  Hmm... Czyli skoro Liturgia Eucharystyczna jest szczytem i celem Kościoła Katolickiego (KKK) to czy protestant nadal może nazywać się protestantem skoro wyznaje wiarę w żywą obecność Chrystusa? Przecież to pozostaje jeden mały krok by wrócić do Kościoła! Skoro uznają najtrudniejszą (wg mnie) tajemnicę to dlaczego wciąż są protestantami?
 • Rty
  13.05.2018 18:27
  Jak im tak zależy wiernym na komunii A więc wierzą w to że przyjmuje się prawdziwe ciało Jezusa to dlaczego nie przejdą zupełnie na katolicyzm ? To wszystko dziwne i trochę mam wątpliwości czy to inicjatywa samych zainteresowanych .
 • AB
  13.05.2018 20:31
  A że to wszystko wywołuje ogólny zamęt I niepokój wśród katlików, to biskupów nie dziwi?? Co chwilę czytamy o jakichś wyjàtkach, zwykły człowiek dochodzi do wniosku że nic nie jest pewne, jeden Biskup tak sobie zarzàdzi, a drugi inaczej..
 • sp
  13.05.2018 21:17
  W tym tekście bardzo brakuje mi jasnego rozróżnienia ignorancji niezawionej od zawinionej. Rozumiem, że każdy jest na swojej drodze ciągłego nawracania się i na róźnym jej etapie, z różnymi problemami, lecz na ile istnieje dobra wola podążania drogą moralności katolickiej, z jej radykalizmem odrywania się od poważnego zła? Czy nie powstaną tu np. dwie "miary" spowiedzi: jedna dla katolików, a druga, w wersji "light", dla protestantów, np. nie uwzględniająca antykoncepcji, aborcji, rozwodów, itd..?
 • Komentator
  13.05.2018 21:59
  Fuori di testa
 • Gość Marek
  13.05.2018 23:01
  A co z warunkiem bycia w łasce uświęcającej? W tekście jest wspomniane o Sakramencie Pokuty i od tego trzeba chyba zacząć. Tak w ogóle, to wywiad ten sporo może namieszać w głowie. Czy nie ma już wymogu należenia do Kościoła Katolickiego i wyznawania pełnej wiary katolickiej wraz ze wszystkimi dogmatami? Tak mnie uczono przed wieloma laty, że aby być zbawionym, muszę być w Kościele Katolickim. Oczywiście samo "bycie" nie wystarczy, potrzebna jest łaska uświęcająca i troska o nią przez całe życie. A więc troska, by kochać Boga i bliźniego, by słuchać Boga, czyli słuchać Kościoła.
 • mynameistom
  14.05.2018 00:20
  Istnieją powody by nie mogli przyjmować. Na nich powinny się rozważania Kaspera kończyć.
 • wujek_Olek
  14.05.2018 01:12
  wujek_Olek
  Ciekawe. Trzeba sie wprawdzie bronić przed protestantyzacją KRK, ale wypowiedź "Dla prawdziwego luteranina, który opiera się na pismach swego wyznania, prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii jest oczywista." się zgadza. Nie dotyczy to jednak wyznawców innych "reformatorów".
  • Gość Marek
   14.05.2018 15:27
   Jak luteranie mogą tę Obecność realizować skoro nie mają kapłaństwa?
   • śwjacenty
    14.05.2018 16:39
    Mają kapłaństwo powszechne.
   • Gość Marek
    14.05.2018 22:57
    Ale w takim razie źle je rozumieją. Katechizm współczesny mówi: KKK 1592: Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie (munus docenti), kult Boży (munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus regendi). Trzeba dodać, że ten urząd na mocy święceń jest skuteczny.
   • śwjacenty
    15.05.2018 12:16
    "Ale w takim razie źle je rozumieją. Katechizm współczesny mówi: KKK 1592" Szanowny Gościu Marku katechizm Kościoła rzymskokatolickiego nie jest miarą poprawności rozumienia powszechnego kapłaństwa przez ewangelików. Oni to rozumieją inaczej niż Ty ale niekoniecznie źle. Również z ewangelickiego punktu widzenia katolickie rozumienie kapłaństwa powszechnego nie musi być złe ale jest inne.
   • Gość Marek
    15.05.2018 13:12
    A hinduiści mają reinkarnację, a buddyści nirwanę.
   • Gość Marek
    15.05.2018 13:20
    Luteranin zapyta: a gdzie w Biblii jest o kapłaństwie hierarchicznym? A o papieżu? A o spowiedzi? O tym wszystkim jest w Biblii, ale gdy ktoś czyta Biblię bez oparcia o Tradycję (czyli to, co ustnie przekazał Pan Jezus i Apostołowie), to tego nie zauważy. Czy da się wszystko zmieścić w jednej księdze? Św. Jan pisze bez żadnej przesady, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by napisać, by opowiedzieć, co uczynił i przekazał Pan Jezus. On sam niczego nie napisał, przekazał wszystko Kościołowi, któremu zesłał Ducha Świętego, by go pouczył. Do nas należy trwać w tym Kościele - Kościele Katolickim i trzymać się wiary takiej, jaka była zawsze, nie wierząc nawet najmądrzejszym ludziom, jeżeli próbują usprawiedliwić zmiany w wierze.
   • Gość Marek
    15.05.2018 13:37
    Rozumienie Najświętszej Ofiary - Mszy świętej jest różne i w związku z tym pojęcia kapłaństwa są nie do pogodzenia. Pogląd Lutra jest dla nas katolików herezją (można o tych poglądach poczytać np. tutaj: http://soborowa.strefa.pl/trydent.html, DOKUMENTY PO SESJI 9, punkt II B. Są tam tezy heretyków, potępione przez Kościół. Na sesji 13, punkt I C są kanony (czyli potępienia) błędnych tez dotyczących Eucharystii. O kapłaństwie traktują dokumenty sesji 23. Niestety, nauka katolicka i ewangelicka są nie do pogodzenia. Trzeba sobie to uświadomić i wybrać. Trzeba sobie przede wszystkim uświadomić to, o czy już tu kilka osób napisało: odpuszczeniu grzechów w Sakramencie Pokuty. Nie ma go u protestantów.
   • śwjacenty
    15.05.2018 13:42
    "A hinduiści mają reinkarnację" proszę nie sprowadzać dyskusji do absurdu. Rozmawiamy o chrześcijanach. "O tym wszystkim jest w Biblii, ale gdy ktoś czyta Biblię bez oparcia o Tradycję (czyli to, co ustnie przekazał Pan Jezus i Apostołowie), to tego nie zauważy." Jeżeli Pan Jezus mówił o papieżu i hierarchicznym kapłaństwie apostołom, to dlaczego pojawiły się te rzeczy dużo później ? Dlaczego od razu nie było w kościele apostolskim hierarchów i papieskiego urzędu ?
   • Gość Marek
    15.05.2018 13:44
    Na ty forum na stronie katolickiej punktem odniesienia jest doktryna katolicka. Dawniej Kościół (słusznie) zabraniał katolikom czytania książek heretyckich. Jako katolik nie muszę zaznajamiać się i polemizować ze wszystkimi antykatolickimi poglądami. Z niektórymi może warto, dla umocnienia się w wierze i jej obronie oraz pouczeniu "nieumiejętnych", czyli błądzących, jak np. Jacenty, który uważa, że to on jest na drodze do zbawienia, a nie my. Oczywiście z dopiskiem, że nasze - katolików - zbawienie zależy od naszej współpracy z łaską Bożą i musimy całe życie troszczyć się o swoją duszę.
   • śwjacenty
    15.05.2018 14:27
    Szanowny Gościu Marku ja nigdy nie odmawiałem katolilom bycia na drodze do zbawienia. Każdy kto zawierzył się Jezusowi Chrystusowi jest na tej drodze.
   • śwjacenty
    15.05.2018 14:35
    Gościu Marku dlaczego uważasz, że Bóg odpuszcza grzechy tylko w sakramentalnej spowiedź przed katolickim księdzem? Przecież istotą spowiedzi jest wyznanie w sercu przed Bogiem i odwrócenie się od grzechu.
   • śwjacenty
    15.05.2018 14:48
    W Polsce bardzo niewielu katoloków zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo msza nowego porządku po S W II upodobniła się do ewangelickiej. Stąd takie oburzenie na propozycję wspólnej komunii. W Niemczech gdzie małżeństwa międzywyznaniowe są częste jest większa świadomość podobieństw. Dlatego pojawiło się właśnie tam pytanie o wspólną komunię.
   • Gość Marek
    15.05.2018 16:14
    Co do spowiedzi: "Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Tak powiedział Pan Jezus. Tak to wymyślił dla naszego dobra.
   • Gość Marek
    15.05.2018 16:23
    Istotą źle pojętego ekumenizmu jest przekonanie, że błędna - co do prawdy - droga też prowadzi do zbawienia. Kościół to odrzucił na Soborze Florenckim i przypominał wiele razy. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Kościół Katolicki. Być może niektórzy stają się jego członkami w chwili śmierci, ale kto go odrzuca, odrzuca Chrystusa: "Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" Można "zawierzyć się Chrystusowi" błędnie, tzn. według własnego wyobrażenia, albo wyobrażenia Lutra i innych. Wtedy myślimy, że słuchamy Chrystusa. Jednak On powiedział do Apostołów: "Kto Was słucha, Mnie słucha". Módlmy się za protestantów, aby wrócili do Kościoła Katolickiego i w ten sposób wzbogacili go swoją wiarą i przykładem.
   • Gość Marek
    15.05.2018 16:28
    Muszę Jacentemu przyznać rację co do nowego porządku Mszy. Wielu protestantów nie widzi przeszkód, by poza niewieloma punktami przyjąć ją jako swoją formę kultu. Czy Jacenty zna porządek Mszy św. według mszału Piusa V lub Jana XXIII? Ta Msza dalej jest aktualna i obecna w Kościele. Wyraża ona wiarę katolicką tak, że nie jest do przyjęcia przez protestantów - chyba, że staną się katolikami :)
   • śwjacenty
    15.05.2018 17:31
    " Czy Jacenty zna porządek Mszy św. według mszału Piusa V lub Jana XXIII? " Tak znam. Inaczej bym o tym nie pisał. Analizowałem porządki Mszy Św. i porównywałem jako student teologii.
   • śwjacenty
    15.05.2018 17:37
    " "Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Tak powiedział Pan Jezus. Tak to wymyślił dla naszego dobra". Oczywiście. Tylko, że Pan nie powiedział, że koniecznie należy korzystać z takiej formy. Jest w necie ciekawy artykuł o tym, że św. Augustyn nigdy się nie spowiadał. Pan nie powiedział: kto się wam wyspowiada tym odpuścicie albo zatrzymacie. Żeby była jasność, uważam spowiedź konfesjonałową za pożyteczna praktykę, która może być dla wielu pomocna. Jednak nie jest to praktyka konieczna.
   • śwjacenty
    15.05.2018 17:42
    "Istotą źle pojętego ekumenizmu jest przekonanie, że błędna - co do prawdy - droga też prowadzi do zbawienia." Żadna błędna droga nie prowadzi do zbawienia. Jedyna taka drogą jest Jezus Chrystus z Jego przykazaniem miłości. Błędne może być założenie, że tylko rzymskokatolickie praktyki religijne są podążaniem ta drogą. Wśród tych praktyk są takie bez których można się obejść.
   • śwjacenty
    15.05.2018 17:47
    " Można "zawierzyć się Chrystusowi" błędnie, tzn. według własnego wyobrażenia, albo wyobrażenia Lutra i innych." Chrystusowi należy się zawierzyć biblijnie. Kto wzywa imienia Pańskiego będzie zbawiony. Do biblijnego zawierzenia nie trzeba nic dodawać. Nie należy też mylić wiary w Chrystusa z wiara w sakramenty. Niektórzy popadają w tzw. sakramentalizm. Wtedy formy staja się ważniejsze od treści.
   • śwjacenty
    15.05.2018 17:53
    "Ta Msza dalej jest aktualna i obecna w Kościele. Wyraża ona wiarę katolicką tak, że nie jest do przyjęcia przez protestantów " Czy protestanci maja rację zarzucając tradycyjnym katolikom, że powtarzają ofiarę, która jest doskonała i złożona raz na zawsze niepowtarzalna ? Czy Msza trydencka jest uobecnieniem siebie w zbawczej ofierze Golgoty i powołaniem się na tą ofiarę, czy też jej bezkrwawym ale powtórzeniem ?
   • Gość Marek
    15.05.2018 21:52
    Sobór Trydencki uczy, że jest to ta sama Ofiara, ten sam Kapłan, tylko sposób ofiarowania inny. Tak więc druga część zdania jest poprawna. Co do słowa - wytrycha "biblijny" (sola scriptura), szkoda dodatkowego komentarza. To słynny błąd "pierworodny" protestantyzmu, choroba po ludzku chyba nieuleczalna, bo nawet na tym forum podawano wystarczające argumenty. O Maryjo! "wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie". (Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie).
 • Thomas Neumann
  14.05.2018 06:50
  Naczelnym zadaniem w świecie chrześcijan jest ich jedność o to modlimy się. Jedność nie znaczy że moje (katolickie) poglądy i prawdy są jedyne i wszyscy którzy dążą do pojednania muszą się mnie podporządkować. Wiem że w Polsce kompromis jest słowem nieznanym to widać nie tylko w kościele ale i w całym życiu politycznym i społecznym. Nienawiść do wszystkiego co inne jest bardzo zakorzeniona i na pewno nie sprzyja jakiejkolwiek dyskusji a bez dyskusji i kompromisów nawet w kościele nie będzie rozwoju tylko zastój. Na festiwalu w Cannes jest przedstawiony film dokumentacyjny o papieżu Franciszku. Polecam by polskie media ten film wyświetliły i podały do dyskusji. Podejrzewam ale że to nie nastąpi bo nie pasuje w ogóle do pojęcia polskiego katolicyzmu.
  • nicki
   14.05.2018 08:29
   "nienawiść do wszystkiego co inne jest bardzo zakorzeniona" - czy w ogóle rozumiesz co znaczy słowo "nienawiść"?
   Zastanów się poza tym czy jesteś katolikiem, skoro podważasz fakt, że katolickie nauki są jedynie słuszne..
   • Thomas Neumann
    14.05.2018 09:07
    Tak jestem katolikiem i należę od urodzenia do rzymsko katolickiego kościoła uważam dla mnie że te nauki kościoła są słuszne ale w imię jedności staram się też o wyrozumienie dla innych którzy z moimi poglądami się nie zgadzają. Na szczęście decyzja czy ktoś jest lepszym czy gorszym katolikiem nie należy do nas. Dlaczego odmawiasz mi innego spojrzenia na to zagadnienie? Może słowo "nienawiść" brzmi ostro ale nie znam na tyle dobrze język polki by coś łagodniejszego użyć.
  • Diziad Wędrowny
   14.05.2018 11:22
   Jeśli piszesz Przyjacielu że "Naczelnym zadaniem w świecie chrześcijan jest ich jedność" to co z "...głoszeniem Ewangelii wszelkiemu stworzeniu". Albo jedno jest na czele albo drugie - innej możliwości nie ma. Pomyśl o tym. Owszem podział jest potężną, bolesną raną. A, jeśli się zastanowić nieco głębiej, komunia dla protestantów w wersji proponowanej przez część biskupów niemieckich, choć wydaje się to paradoksalne, ostatecznie zwiększy podziały w Kościele. Myślałeś o tym, Przyjacielu?
   Co do kompromisu: to naprawdę nie jest zbawienny środek na rozwiązywanie wszystkich konfliktów. W rzeczywistości dość rzadko przynosi zbawienne efekty. Z wiekiem przekonasz się, że we współczesnym świecie kompromisem najczęściej nazywa się to, co strona silniejsza (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na opinie publiczną) wymusiła na stronie słabszej. Taki jest ten świat. Na szczęście to nie jest nasz świat... :-) Stąd Nicki ma sporo racji, nie napinaj się tak. spuść trochę ciśnienia. Niech Ci Pan błogosławi.
   • Hubal
    15.05.2018 15:58
    Jest też tak, że wydaje się, że to pogłębi podział w katolicyzmie ale w konsekwencji zminimalizuje się go ogólnie w Chrześcijaństwie. Co jest lepsze, godniejsze. Niech Duch Święty działa. Ja jestem za ekumenizmem - zjednoczeniem wszystkich Chrześcijan. Pierwszy krok został uczyniony została w tym roku wydana biblia ekumeniczna.
   • kj
    15.05.2018 16:23
    Żadna "Biblia ekumeniczna" - Biblia ze swej natury jest ekumeniczna, bo tworzy wspólnotę. W tym roku jedynie zostało wydane w jednym tomie " tłumaczenie ekumeniczne" Biblii na język polski - zresztą bardzo dobre, moim zdaniem.
   • Hubal
    15.05.2018 21:47
    kj, dobrze, że wiesz o co mi chodzi a chodziło mi właśnie o ekumeniczne tłumaczenie na język polski. Dziękuje.
 • Ks
  14.05.2018 09:05
  Tosmy sie doczekali...
  • danusia
   14.05.2018 10:14
   Kompromis to z żoną np.ale gdy idzie o definiowanie to lepiej trzymać się prawdy. Kiedyś dziwiliśmy się, że marchewka to owoc, a dziś przypisujemy sobie prawom ze większość to bóg. Większość gdy błądzi to po prostu większa katastrofa.
 • kj
  14.05.2018 09:10
  To przerażające, że wśród biskupów jest tak niewielu mądrych i rozważnych teologów (w typie x. Grzegorza Strzelczyka), którzy nie boją się zadawać trudnych pytań i uczciwie szukać na nie odpowiedzi, tylko tak manipulują dokumentami soborów (a w zasadzie tylko jednego soboru) i papieży (w zasadzie tylko trzech), by usprawiedliwić niewłaściwe postepowanie katolików i księży...

  Sprawa jest banalnie prosta: protestanci nie mogą przyjmować komunii bo nie podzielają wiary katolickiej w trzech istotnych kwestiach. 1) Nie uznają ofiary mszy świętej, 2) nie uznają sakramentu święceń, więc uważają, że każdy może taką "komunię" wyprodukować", 3) nie uznają sakramentu spowiedzi, więc i tak najczęściej nie są w stanie łaski uświęcającej. A jeśli jakiś protestant wyznaje te trzy elementy naszej wiary, to trzeba go zapytać, dlaczego nie wstąpił do Kościoła katolickiego.
  • Hubal
   14.05.2018 12:05
   Spowiedź konfesjonałowa została wymyślona przez ludzi 1300 lat po Chrystusie.
   • Hubal
    14.05.2018 12:16
    Dopowiem, że wg. Prawdy Objawionej mamy spowiadać się między sobą, tj. kierując się Miłością do bliźniego, nawzajem sobie wybaczać, naprawiać szkody, pracować nad sobą. To jedna z cnót i dróg Chrześcijaństwa. Mamy czynić to w tym samym Duchu jak czynił to nasz Nauczyciel Jezus Chrystus Syn Boży 2000 lat temu. A polecił nam tak o wybaczaniu (spowiedzi) : " Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
   • kj
    14.05.2018 12:42
    Nie wiedziałem, że Ewangelia była głoszona przez Chrystusa "1300 lat po Chrystusie" (J 20,23), ani że św. Jakub Apostoł żył "1300 lat po Chrystusie" (Jk 5,16)...
   • Hubal
    14.05.2018 20:57
    No to teraz już wiesz ale z lekka cię na kieruje jeszcze. Ewangelia - Prawda Objawiona była głoszona przez Pana Jezusa Chrystusa i w niej była spowiedź jak przytoczyłeś w przepisach biblijnych. Spowiedź nauszna - konfesjonałowa nie wynika z Prawdy Objawionej. Prawda Objawiona została "doprezyzowana" przez ówczesną hierarchie na Soborze Laterańskim IV (1215 r.) zadecydowano, że wszyscy wierni mają obowiązek osobiście przynajmniej raz w roku wiernie wyznać wszystkie swoje grzechy kapłanowi. Później, już na Soborze Trydenckim (1545–1563), doprecyzowano, że obowiązek ten dotyczy jedynie grzechów ciężkich. Potem było tak, że by odpokutować grzechy pokazały się pieniądze. Za pieniądze można było gładzić grzechy, kupować odpusty za siebie i za zmarłych. Luter jeszcze będąc świadomym katolikiem wytknął to ówczesnej hierarchii i wiesz zapewne co z nim zrobili? Przypomnę - wyklęli go i uczynili go niegodnym przyjmowania Eucharystii i tak jest do dzisiaj.
   • kj
    15.05.2018 09:10
    Co to jest "spowiedź nauszna" lub "spowiedź konfesjonałowa" i czym się różni od sakramentu spowiedzi?

    Kim był Luter i co się z nim stało wiem doskonale - ostatnio poszerzyłem swoją wiedzę dzięki świetnemu filmowi Grzegorza Brauna, "Luter i rewolucja protestancka".
   • Hubal
    15.05.2018 10:20
    kj w odpowiedzi na twoje pytania Pan Jezus by powiedział :" Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, oczy do patrzenia, niech patrzy".
   • kj
    15.05.2018 10:48
    Sprytne! Ale mnie nie oszukasz - po prostu nie znasz odpowiedzi, bo to, gdzie się odbywa spowiedź (w konfesjonale, jak u katolików, czy pod kapą, jak na Wschodzie), to tylko forma, ale istota pozostaje ta sama: "komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone".
    Może konfesjonały zostały wprowadzone w drugim tysiącleciu, może w ósmym wieku zmieniono kolor stuły z białej na fioletową, ale istota sakramentu jest niezmienna od dwóch tysięcy lat: komu apostołowie (biskupi i prezbiterzy) odpuszczą grzechy, są im odpuszczone, komu nie odpuszczą - są im zatrzymane.
   • Hubal
    15.05.2018 13:20
    kj. Wg. Ewangelii jaką osobą winien być biskup, prezbiter, czy diakon? Może przytocz cytaty - są dwa takowe, niech wyjdą z pod twojej ręki. Od tego trzeba zacząć rozważania, rozeznanie i dalej rozmawiać o dalszych konsekwencjach dot. obecnego Chrześcijaństwa, np. Chrztu, spowiedzi, czy małżeństwa. W jaki sposób sądzisz małżeństwo staje się nierozerwalne w oczach Pana Boga? Kiedy w oczach Pana Boga przyjmujesz Chrzest - w jakim momencie? A kiedy oczyszczasz swoją duszę z grzechów, których się dopuściłem z uwagi na swoja ułomną, grzeszną naturę. Postaw sobie te pytania w Prawdzie Objawionej - nie w prawdzie zmienionej, czy doprecyzowanej, w konsekwencji podyktowanej nowym prawem kanonicznym przez kościół hierarchiczny, instytucjonalny. Podstawą jest rozeznanie. Pan Jezus takowego kościoła nie chciał. Staram Ci się przekazać jakiego kościoła pragnie Chrześcijaństwo z Boga, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym bez cienia manipulacji, nadużyć. Powiadasz ja jestem sprytny. Sprytny jest zły duch. Rozważ, gdzie, w jakim chrześcijaństwie ten zły duch dominuje. W twoim, czy moim ? Kto jest Panem maniuplacji, podziału, bogactwa, pychy, reasumując - kwasu faryzejskiego, którego mamy się wystrzegać?
   • KJ
    15.05.2018 14:54
    Zdecyduj się na jeden temat, bo wrzucając piętnaście nie da się dyskutować. Zaczęliśmy dyskusję o spowiedzi, to na ten temat dyskutujmy.

    Odpowiedź na wszystkie swoje pytania znajdziesz tutaj: http://www.katechizm.opoka.org.pl/
   • Hubal
    15.05.2018 23:04
    Wszystkie słowa jakie mówił Pan Jezus do Apostołów to mówił do nas. Pan Jezus, Apostołowie i my uczniowie Pana Jezusa działamy w jednym tym samych Duchu z Boga, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Wszyscy działamy Jego mocą. Jeśli czujesz się uczniem Jezusa, to masz ta samą moc, tego samego Ducha. Taka jest Prawda Objawiona.
   • kj
    16.05.2018 08:46
    Nieprawda, wiele razy w Ewangelii pojawia się stwierdzenie, że coś powiedział osobno apostołom, czego nie słyszały tłumy. Więc nie, nie wszystko. Taka jest prawda objawiona.
   • Hubal
    16.05.2018 22:46
    Apostoł to ty i ja pod warunkiem, że narodziłeś się na nowo dla Miłości w Bogu dla bliźnich. Narodzenie z ciała jest niczym, jest ciemnością. Narodziny duchowe - poznanie Ducha, są wszystkim, są Światłem, Drogą, Prawdą i Życiem ! Apostoł to biskup wywodzący się z rodziny, mąż jednej żony, przykładny ojciec, pielęgnujący cnoty zgodne z darami Ducha Świętego. Jeśli Bóg obdarował cię taki cnotami masz szanse być w oczach Boga biskupem (przewodnikiem)nauczycielem (głoszącym Słowo), masz szanse być Chrześcijaninem - synem, czy córką Boga.
  • Ty dopiero przerażasz
   14.05.2018 12:14
   Po pierwsze skąd stwierdzenie, że maniupuluje, a nie korzysta z ich dorobku? Po drugie, czy autor nie manipuluje nazwiskiem ks. Strzelczyka, który napisał dość krytyczny tekst o ruchach antyekumenicznych w miesięczniku "W drodze", przypominając o lekceważeniu zwyczajnego nauczania Kościoła w tej materii. Co do jednego Soboru jest on ostatnim i obowiązującym wierzących - nie można sobie dowolnie wybierać ustaw soborowych z przestrzeni wieków, przyjmuje się prawodawstwo najnowsze. Wreszcie żaden z Dokumentów Kościoła nie "każe pytać protestantów dlaczego nie wstąpili do Kościoła Katolickiego",
   • kj
    14.05.2018 12:44
    Przepraszam, ale nie znam języka, którym się posługujesz, więc nie potrafię odpowiedzieć na Twój post. Pisz do mnie po polsku lub angielsku, ok?
   • Gość Marek
    14.05.2018 15:33
    Ostatni sobór był soborem duszpasterskim, niczego nowego więc nie wprowadził. Co do zasad, obowiązują zasady wcześniej ogłoszone jako nauczanie zwyczajne lub nadzwyczajne. To nauczanie potępia np. "communicatio in sacris". Konkretnie Pius XI w "Mortalium animos". Jest to krótka encyklika, ale bardzo konkretna i napisana prosto.
  • Hubal
   14.05.2018 12:41
   Cytat Mat. 18 : " Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Amen.
 • bartek
  14.05.2018 09:52
  Katechizm Kościoła Katolickiego 675 - „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (por. Łk 21,12; J 15,19-20), odsłoni “tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. "
 • nika
  14.05.2018 10:34
  Faktem jest, że św. Jan Paweł II udzielał Komunii św. bratu Rogerowi z Taize, który jak wiadomo był protestantem... Trzeba się modlić o światło Ducha Świętego dla podejmujących decyzje w Kościele
  • Alicja
   14.05.2018 12:15
   Podobno br. Roger nawrocil sie na katolicyzm. (Wypowiedz biskupa Nantarre, Gerarda Daucorta)
   • nika
    14.05.2018 14:15
    Ale tylko "podobno". Tu jest oficjalne oświadczenie wspólnoty z Taize. Może ono też da coś do myślenia w tej, bardzo delikatnej, sprawie: https://ekai.pl/wspolnota-z-taize-wyjasnia-droge-brata-rogera/
   • kj
    14.05.2018 17:04
    Z tej informacji wynika, że rzeczywiście się nawrócił na katolicyzm ("okazywał otwarcie, iż w całości zgadza się z wiarą katolicką"). Pozostaje tylko pytanie, czy został oficjalnie przyjęty do Kościoła katolickiego.
   • podaję
    14.05.2018 21:52
    Nie został. Nie pozwolono mu, aby "świadczył", "był pomostem" etc.
   • sp
    15.05.2018 09:52
    'W jednej z ostatnich swoich książek pt. Bóg jest tylko miłością brat Roger opisuje, jak rodziło się w jego sercu powołanie ekumeniczne. „Moja babcia ze strony matki intuicyjnie odkryła rodzaj klucza do powołania ekumenicznego i to ona pokazała mi, jak należy je realizować. Poruszony świadectwem jej życia, naśladując ją, gdy sam jeszcze byłem bardzo młody, odnalazłem moją własną tożsamość chrześcijańską. Pojednałem w sobie źródła mojej wiary z tajemnicą wiary katolickiej, nie zrywając przy tym więzi z kimkolwiek” - napisał.' (Źródło: http://niedziela.pl/artykul/79897/nd/Brat-Roger---prorok-ekumenizmu )
 • qwerty
  14.05.2018 18:07
  Już bliżej chyba do interkomunii z prawosławnymi - jest sakrament pokuty, jest realne przeistoczenie w Ciało i Krew Chrystusa, brak biskupów płci żeńskiej...
  • kj
   14.05.2018 18:32
   Oczywiście!
  • eko
   15.05.2018 12:55
   Ze strony katolickiej blisko jest do prawosławnych braci. Niestety albo stety strona prawosławna jest bardziej konserwatywna. Czyli stoi na straży nauki, iż sakramenty zwłaszcza eucharystia mogą być udzielane tylko w obrębie kościoła a nie pomiędzy kościołami w tym przypadku katolikami a prawosławnymi. W Polsce wyjątkiem jest chrzest gdzie prawosławni i katolicy w latach 90-tych przyjęli dokument uznający wzajemnie wraz z niektórymi wspólnotami protestanckimi swój chrzest :-)
 • eko
  15.05.2018 12:59
  A propos interkomunii ze strony Cerkwii prawosławnej: http://www.cerkiew.pl/zapytaj/?p=594
 • Gość Marek
  15.05.2018 16:33
  Po ilości "gwiazdek" widać, że większość osób, które interesują się tym wątkiem to protestanci. Zachęcam Was, bracia odłączeni, byście przestudiowali dokumenty Soboru Trydenckiego (są w internecie) pod kątem katolickiego rozumienia Eucharystii, jeżeli jesteście zainteresowani jej przyjmowaniem tak, by przez to nie wzbudzić gniewu Bożego. Kto przyjmuje Ciało i Krew Pańską niegodnie, śmierć sobie spożywa i pije - jak pisze św. Paweł. Oczywiście ta przestroga dotyczy też nas, katolików - do końca życia trzeba być czujnym.
 • Hubal
  15.05.2018 21:44
  @Gość Marek. Wiesz kiedy Bóg się gniewa? Jak Eucharystie przyjmują ludzie tak ad hoc. To znaczy bo tak im kazali, tj. najpierw niepewna szablonowa spowiedź, potem - bo tata z mamą kazali, ksiądz kazał bo bezpośrednio po spowiedzi można, sąsiedzi chodzą, to my też, bo chrzciny są, wesele lub pogrzeb i temu podobne. Tym czasem potrzeba przyjęcia Chleba Żywego musi wynikać z Miłości, z potrzeby Ducha. Powtarzam z potrzeby Ducha ! Czyńcie to mają pamiątkę, jedzcie i pijcie z tego wszyscy uczył Pan Jezus. Z drugiej strony na Mszach Świętych ludzie nie uczestniczą w Eucharystii z powodu skrupulatnego, wypaczonego sumienia i nie przyjmują Chleba Żywego, tym samym nie współpracują z łaska Bożą. Eucharystia jest dla Wszystkich trwających w Duchu Chrystusowym, nie tak jak dla sprawiedliwych, jak dla grzeszników. Łaski Boże są dla wszystkich, nie tylko dla katolików. Eucharystia a w niej łaski jest nagrodą dla każdej duszy trwającej we Wierze w Boga, przez Chrystusa, w Duchu Świętym. Nauka Pana Jezusa : "Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mat. 5) . Przypomnę, że Mateusz był bezpośrednim świadkiem nauki Pana Jezusa i wie co mówi. W cale bym się nie zdziwił, że w dzisiejszych czasach Ewangelista Mateusz nie byłby po stronie protestantów.
  • 1
   17.05.2018 07:15
   to prawda,ze protestanci przynosza lepsze owoce.Jednak pozbawili sie fundamentu ciaglosci.Byloby lepiej gdyby to robili w ramach Kosciola
   • Hubal
    17.05.2018 17:41
    A słyszałeś, że ciągłość katolicyzmu ciągnie się od Cesarza Konstantyna Wielkiego ? Nie będę tutaj o tym pisał bo jest tego sporo ale poczytaj literaturę. Tam się dowiesz na jakim fundamencie, ciągłości jest zbudowany kościół hierarchiczny, ten obecny.
   • 1
    17.05.2018 20:13
    nieprawda.Od Piotra do czasu Konstytna Wielkiego KK mial juz jesli dobrze pamietam 33 papiezy.Jest inny problem ,ktory budzi moje watpliwosci.Czterech papiezy rownoczesnie.Ktory z nich byl prawidlowy?
   • 1
    17.05.2018 20:19
    wlasciwie to trzech a czwarty mial byc wybrany jako juz prawidlowszy z prawidlowych pod warunkiem ,ze tamci trzej abdykuja...ale nie chcieli...
   • Hubal
    17.05.2018 21:04
    Papieży również Pan Jezus nie wybierał i nie nakazał wybierać. Gdy Św. Piotr zapytany przez swojego Nauczyciela wyznał przed Nim swoją głęboką wiarę - bezgraniczna, najpewniejszą, pewną i bardzo, bardzo pewną Wiarę, Pan Jezus do niego powiedział, że na twojej opoce ( a więc takiej Wierze) wniosę Kościół Boży (Chrześcijaństwo), dam Ci klucze, a bramy piekielne go nie przemogą. My te klucze wszyscy mamy jeśli przyjmiemy świadomy Chrzest będący zaślubinami na dobre i złe i karminy się nauką, Chlebem Żywym, a więc Bogiem, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Kluczami jest nasza bezgraniczna Wiara dążąca do doskonałości przez Miłość do życia wiecznego. Amen.
   • 1
    18.05.2018 05:47
    wiele rzeczy Jezus nie robil a jednak jego uczniowie czynili jako wynik jego nauczania.Bo nie wszystko spisano w Ewangeliach.Faktem jest,ze wybral Piotra i nakazal jemu i innym uczniom nauczac.To apostolowie uznali prymat Piotra i jego zdanie rozstrzygajace w sporach i wybierajac jego nastepce.To nie do wszystkich sluchajacych Jezus mowil,ze daje im klucze a wylacznie do Piotra.
   • śwjacenty
    18.05.2018 07:22
    Szanowna Jedynko zauważ, że oprócz św. Piotra również inni apostołowie w innym miejscu słyszą obietnicę kluczy. Gdzie czytałaś o wyborze następcy Piotra przez apostołów? Wylosowali tylko Macieja następcę Judasza.
   • 1
    18.05.2018 11:39
    w,ktorym miejscu inni apostolowie dostali klucze? Bo chyba rozne Ewangelie czytalismy gdyz w tej co ja czytalem tego nie ma
   • śwjacenty
    19.05.2018 12:28
    Szanowna 1 jeżeli władza kluczy to związywanie i rozwiązywanie to apostołowie. też dostali taką władzę
   • śwjacenty
    19.05.2018 12:29
    Zobacz Mat. 18,18
   • śwjacenty
    19.05.2018 12:31
    Władza związywania i rozwiązywania dotyczy wszystkich wierzących
 • OCHRZCZONE NIEMOWLĘ
  15.05.2018 22:01
  Te gwiazdki to też ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Ci ludzie trwają w Wierze w tego samego Boga. Zgadni do kogo by podszedł Jezus, gdyby żył? Do kogo przyszedł?
  • kj
   16.05.2018 08:48
   Na pewno stworzeni, bo wszystko zostało stworzone przez Boga - ale to protestanci, nie katolicy. A jeśli protestanci polemizują z katolikami, to katolik wie, że powinien się mieć na baczności.
 • Hubal
  15.05.2018 23:15
  " Ślepy i ktoś widzący, gdy znajdują się obydwaj w ciemności, nie różnią się między sobą. Jeśli tylko pojawi się światłość, wtedy widzący zobaczy światło, a ten, który jest ślepy, pozostanie w ciemności "
 • Gość Marek
  16.05.2018 15:50
  Oto kanony Soboru Trydenckiego o sakramentach. Tak wierzymy i obowiązani jesteśmy wierzyć. Skrót "n.b.w." oznacza "niech będzie wyklęty", czyli wyłączony z Kościoła. Kanony o sakramentach w ogólności
  Kan. 1. Jeśli ktoś twierdzi, że nie wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, albo że jest ich więcej czy mniej niż siedem, tj. chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo i małżeństwo, albo że którykolwiek z nich nie jest prawdziwie i we właściwym znaczeniu sakramentem – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.
  Kan. 2. Jeśli ktoś twierdzi, że te właśnie sakramenty Nowego Przymierza różnią się od sakramentów Starego Przymierza tylko tym, że mają inne ceremonie i inne zewnętrzne obrzędy – niech będzie wyklęty.
  Kan. 3. Jeśli ktoś mówi, że te siedem sakramentów w taki sposób są sobie równe, iż żaden z nich pod jakimś względem nie jest godniejszy od innych – n.b.w.
  Kan. 4. Jeśli ktoś twierdzi, że sakramenty Nowego Przymierza nie są konieczne do zbawienia, ale że są zbyteczne i że bez nich lub bez ich pragnienia przez samą wiarę ludzie otrzymują od Boga łaskę usprawiedliwienia, chociaż nie wszystkie są konieczne każdemu człowiekowi – n.b.w.
  Kan. 5. Jeśli ktoś twierdzi, że te sakramenty zostały ustanowione wyłącznie dla ożywienia wiary – n.b.w.
  Kan. 6. Jeśli ktoś twierdzi, że sakramenty Nowego Przymierza nie zawierają łaski, którą oznaczają, albo że nie dają tej łaski tym, którzy jej nie stawiają przeszkody, jak gdyby były tylko znakiem zewnętrznym łaski lub sprawiedliwości otrzymanej przez wiarę czy jakimiś cechami chrześcijańskiego wyznania, które pozwoliłyby ludziom odróżniać wiernych od niewiernych – n.b.w.
  Kan. 7. Jeśli ktoś twierdzi, że te sakramenty, chociażby należycie przyjmowane, nie zawsze i nie wszystkim, jeśli chodzi o Boga, udzielają łaski, ale tylko niekiedy i niektórym – n.b.w.
  Kan. 8. Jeśli ktoś twierdzi, że sakramenty Nowego Przymierza nie udzielają łaski mocą sakramentalnego obrzędu (ex opere operato), ale że wystarcza wiara w obietnicę Bożą do uzyskania łaski – n.b.w.
  Kan. 9. Jeśli ktoś twierdzi, że trzy sakramenty, tj. chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo nie wyciskają na duszy charakteru, tj. jakiegoś duchowego i nieusuwalnego znaku, wskutek czego nie mogą być powtarzane – n.b.w.
  Kan. 10. Jeśli ktoś twierdzi, że wszyscy chrześcijanie mają władzę w stosunku do słowa Bożego i udzielania wszystkich sakramentów – n.b.w.
  Kan. 11. Jeśli ktoś twierdzi, że u tych, co sprawują sakramenty i ich udzielają, nie jest potrzebna intencja przynajmniej czynienia tego, co czyni Kościół – n.b.w.
  Kan. 12. Jeśli ktoś twierdzi, że szafarz będący w grzechu ciężkim, choćby zachował wszystko, co do dokonania i udzielenia sakramentu jest istotne, nie dokonuje sakramentu, ani go nie udziela – n.b.w.
  Kan. 13. Jeśli ktoś twierdzi, że przyjęte i uznane w Kościele katolickim obrzędy, które się zazwyczaj stosuje przy uroczystym udzielaniu sakramentów, można albo mieć w pogardzie, albo bez żadnego grzechu dowolnie pomijać, albo mogą być zmienianie przez jakichkolwiek pasterzy Kościoła na nowe jakieś obrzędy – n.b.w.
  • Hubal
   16.05.2018 22:22
   Po pierwsze Pan Jezus nigdy by nikogo nie wyklął lub by nie wyłączył z Chrześcijaństwa. Św. Paweł jest tego przykładem i tysiące, może miliony po nim. Każdy ma swoją drogę do poznania. Wyklęcie świadczy o pysze ! Atrybutem wyklęcia - pychy, jest zły duch. W tej pysze jest manipulacja umysłami, straszenie, narzucanie - w tym wszystkim działa zły dych." Kto ma uszy niech słucha."
  • Hubal
   16.05.2018 22:36
   Poza tym, w nauce Pana Jezusa, a więc w Prawdzie Objawionej nie ma mowy o żadnych sakramentach. Sakramenty zostały wymyślone przez ludzi dla wynikających z manipulacji celów. Kto ma uszy niech słucha. Nauka Pana Jezusa Jest ! Jest niezmienna ! Imię Boga Jestem, który Jestem ! Jestem, znaczy nic nie zmieniać w Prawdzie Objawionej, gdyż Jestem to Ja wasz Stwórca i całą naukę przez Syna dałem wam do zbawienia. Jedyny powtarzalny święty ceremoniał, który został nam przekazany, to Eucharystia z prośba Pana Jezusa … "czyńcie to maja pamiątkę". Chlebem Żywota jest Bóg, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym i o tym pamiętajmy na wieki, wieków. Amen.
   • 1
    17.05.2018 11:58
    "Piotrze na tobie zbuduje Kosciol moj"..."pas baranki moje" ..."a oto jestem z wami odtad przez wszystkie dni az do skonczenia swiata"...."cokolwiek zwiazesz na ziemi bedzie zwiazane w niebie "...wezmijcie Ducha Swietego, komu grzechy odpuscicie sa mu odpuszczone"..."darmo dostaliscie daro dawajcie"...
   • 1
    17.05.2018 12:07
    jesli chcesz to ci zacytuje wersety biblijne na wywodzace z nich sie sakramenty...to nie jest wcale trudne dla kogos,kto biblie przeczytal.Ale juz te powyzsze wskazuja,ze nie ma sensu opuszczac Jezuoswego Kosciola a nalezy go naprawiac.Ale jak to sam nie wiem...to co sie wyprawia jest porazajace
   • śwjacenty
    18.05.2018 21:18
    Pan nie powiedział, że na Piotrze zbuduje Kościół tylko na skalę. Pytanie do kogo albo do czego odnosi się skała.
   • 1
    19.05.2018 06:29
    Pan powiedzial co powiedzial.Jedni przyjmuja to do wiadomosci inni przekrecaja aby zanegowac.Nie dacie rady zanegowac prawdziwosci Kosciola Katolickiego jako jedynego Jezusowego ciagnacego sie... "a oto jestem z wami odtad przez wszystkie dni az do skonczenia swiata"...ale mozecie pietnowac jego grzechy ,ktore rzeczywiscie sa liczne na nieszczescie i wylaza spod dywana jak pluskwy....Mnie szczegolnie razi klamstwo bo kazdy grzech ma w nim swoje zrodlo.Nierozumiem po co sie klamie skoro prawde i tak widac.
 • śwjacenty
  17.05.2018 08:52
  Są dwa nakazy Chrystusowe: chrzest i eucharystyczna uczta z chlebem i winem jako Jego Ciałem i Krwią czyniona na Jego pamiątkę aż przyjdzie. Sakramentolodzy nazywają to wielkimi sakramentami, bo pochodzącymi bezpośrednio od Pana.
 • Hubal
  17.05.2018 17:47
  Dobrze to wyjaśniłeś śwjacenty. Te wersety, które przytoczył 1, są wersetami skierowanymi do każdego, który żyje w Chrzcie i żyje Chlebem Żywym. To co Pan Jezus mówił do Apostołów to mówił do nas synów Bożych.
  • 1
   17.05.2018 18:06
   zgodzisz sie ze mna,ze Jezus odpuszczal grzechy? A skoro tak to chyba nie bedziesz mial problemu z jego nakazem skierowanym do uczniow..." wezmijcie Ducha Swietego komu grzechy odpuscicie sa mu odpuszczone , komu zatrzymacie sa mu zatrzymane"...co to jest?
 • Hubal
  17.05.2018 18:21
  Ewangelista Paweł nie był Apostołem ale miał Ducha Bożego i dzieli się z nami natchnioną nauką np. w Liście do Rzymian 14 : " Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
  • Hubal
   17.05.2018 22:45
   @ 1. Kim był Apostoł ? Był każdym z nas żyjącym w Chrzcie i Chlebie Żywym. Pan Jezus nie nakazał się wyróżniać swoim uczniom, sam chodził ubrany jak przeciętny człowiek tamtej epoki. Nakazał swoim uczniom, tj. Apostołom zachować Jego naukę, którą przekazał od Boga Ojca. Przestrzegał, że nie mamy być tacy sami jak uczeni w piśmie, że nasza Wiara ma być doskonalsza i za to cierpimy wyklęcia. Powiadasz 33 papieży było do Konstantyna Wielkiego? Jednak to nie byli papieże to byli biskupi. Głową Kościoła Chrześcijańskiego był tzw. Biskup Rzymu ale zawsze Biskup a więc wg. Ewangelii mąż jednej żony, wywodzący się z Rodziny, itd. . , skąd celibat i te przebrania ?Biskup, prezbiter, diakon ma wywodzić się z Rodziny - koniec kropka. Cytaty w biblii o bezżenności również są z manipulowane, są na to teologiczne dowody. Dalej, Papieży było trzech jednocześnie, to fakt, jeden drugiego nie uznawał. W 1054 r. jeden drugiego wyklinał - już wtedy były w modzie wyklęcia. Nastąpił podział na Prawosławie i Katolicyzm. Kto ma lepszą ciągłość apostolską? Teologa twierdzi, że Prawosławie. Prawosławie również ma bardziej Ewangeliczne podejście do Wiary w Boga i nie uznaje, nie biblijnych dogmatów Kościoła Katolickiego. Dalej, Protestanci również wyklęci. Co mieli począć, co mogą za to, że Kościół Katolicki wyklął ich w XV wieku na skutek prawd głoszonych przez Lutra. Sobór Trydencki - dalej same wyklęcia, które przytoczyłeś. Blisko 2000 lat po Chrystusie kolejny dogmat Maryjny o Niepokalanym poczęciu, i dalej wniebowstąpieniu choć to nie wynika bezpośrednio z nauki Pana Jezusa, tj. z Prawdy Objawionej to i tak, kto to podważa niech będzie wyklęty. Wszystkich mają powyklinane, nas i siebie nawzajem. W czasach Konstantyna ówcześni biskupi wycieli w pień (pomordowali) tzw. Gnostyków, którzy wierzyli bezpośrednio w Boga z pominięciem kościoła hierarchicznego. Wiara Gnostyków była właściwa ale zagrażała systemowi. Wówczas nie bawili się w wyklęcia tylko od razu pod topór. Władza po I Soborze Nicejskim odebrała hierarchii słuch i wzrok. Odtąd jako całość nic nie słyszą i nic nie widzą. Uchwalili również po 2000 latach dogmat nieomylności papieża, czy wzmocnili podział i te wszystkie wyklęcia. Widzą samych siebie i dobrze, że już minęły czasy palenia na stosach i skracania o głowę. Obecnie obowiązują na szczęście jedynie wyklęcia. Obecnie czekamy kiedy nieomylna głowa Kościoła wycofa się z tych wszystkich wyklęć Ochrzczonych i Wierzących w Boga Chrześcijan. Czekamy.
   • 1
    18.05.2018 12:35
    jednak Jezus wybral 12.Innych nie.Oczywiscie zaprosil wszystkich no i z tym wywyzszaniem sie kleru napewno masz racje.Bog sie ponizyl oni nasladowac niechca za to chetnie naduzywaja Jego autorytetu i go egoistycznie wykorzystuja... Ja dostrzegam wasze owoce.Wystarczy porownac ewangelicznie to co zrobila protestantka Merkel i to co uczynila katoliczka Szydlo...Z ciekawoscia przez lata obserwowalem Taize.Ewangelicznie katolicy sa daleko za wami.Jednak to katolicy maja ciaglosc,ktorej wy sie pozbawiliscie.Jesli kwestionujesz poczatki chrzescjanstwa czyli KK kwestionujesz rowniez poczatki swojego Kosciola,ktory przeciez wywodzi sie z KK.Inna nazwa "papiez" to "biskup Rzymu".Pierwszym byl Piotr a pozniej jego nastepcy w ciaglosci...Konstantyn wlasciwie to zrownal tylko KK z innymi religiami i przyczynil sie do uporzadkowania Bibli.Jednak ochrzcil sie u Arian...Celibat byl wynikiem rozkradania majatkow koscielnych przez rodziny ksiezy...Klucze od Jezusa otrzymal jednak tylko Piotr a apostolowie sie temu podporzadkowali i w sporach zawsze to on Piotr ostatni decydowal.Prawoslawie prawie niczym nie rozni sie od katolicyzmu.Roznica wynika jedynie z "pochodzenia Ducha Swietego" no i sklocenia w chrzescjanstwie no i wladza.Patriarchowie rowniez w pysze nie ustepuja innym...Protestanci wykleci ale i Luter wyklal katolikow? Czy sie myle?Jesli chodzi o stosy to przeciez prorestanci spalili dziesieciokrotnie wiecej ludzi niz katolicy wiec tego argumentu z Twojej strony bym unikal......
 • Hubal
  18.05.2018 15:24
  Piotr Apostoł został wyróżniony nie w ten sposób, że miał być kimś w stylu Papieża, przywódcy duchowego. Nawet nie wiemy dokładnie, czy Piotr Apostoł był kiedykolwiek w Rzymie. Był wyróżniony za stan swojego Ducha, objawionego mu przez Boga. Wiara Piotrowa, jej szczere, z głębi serca wyznanie jest Opoką - Skałą mocną i trwałą, niezniszczalną. Na takiej wierze - tak mocno oddanej, Bóg przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym chcę budować Chrześcijaństwo. Takim ludziom, z taką wiarą Bóg daje klucze do bram niebios. Daje nam swojego Ducha, odtąd jesteśmy w Nim a o On w nas. Tu i teraz. "Kto się Ochrzci i zachowa moją naukę, będzie się karmił Chlebem Żywym, tego się nie wyprę przed Ojcem, tego bramy piekielne nie przemogą, ten będzie miał życie wieczne, będziecie synami Bożymi … ". Oto sens wyznania Piotrowego. Prymatem Piotrowy nie jest władza a W I A R A, o którą mamy zabiegać u Boga wzorem Piotrowym. O taką Wiarę chodzi Bogu, stąd wszelka moc, stąd wyróżnienie postaci Piotra, gdzie indziej słabego, wypierającego się, nie wykształconego ale posiadającego W I A R Ę - ugruntowaną, pewną, pochodzącą z Łaski Bożej. Każdy z nas ma inny talent, cnotę, dary duchowne ale wszyscy działamy w tym samym Duchu ku zbudowaniu sposobu na życie wieczne, jakim jest Chrześcijaństwo oparte o Chrzest, Miłość i Wiarę PIOTROWĄ !
  • 1
   18.05.2018 17:31
   wiemy,ze Piotr byl w Rzymie.Jeden z listow Piotra pozdrawia z Rzymu.Stad mamy pewnosc pobytu Piotra w Rzymie.Ale sa tez teksty inne potwierdzajace jego pobyt w Rzymie.
   • Hubal
    18.05.2018 19:14
    Apostoł Piotr nigdzie nie rości sobie zwierzchnictwa nad innymi apostołami. W żadnym ze swoich pism (I i II Liście Piotra) nie przypisuje sobie specjalnej roli, autorytetu lub władzy nad kościołem. Ani Piotr ani żaden inny apostoł nie twierdził, że jego władza apostolska miała przejść na następców. Ich obowiązkiem było nauczać. W Ewangelii nie ma żadnego fragmentu dot. pobytu Św. Piotra w Rzymie a tym bardziej jako Biskup, nad Biskupy. Następcy Piotra i pozostałych Apostołów to ludzie posiadający Wiarę Piotrową, zdolni nauczać, czy dawać przykład życia Chrześcijańskiego. Za wyznanie Wiary, Św. Piotr został nagrodzony, stał się symbolem Chrześcijaństwa, gdyż taka Wiara jest miła Panu Bogu. Jednak czerpać mamy wyłącznie z Boga, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. I List. Św. Piotra 2, 25: "Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych".

   • śwjacenty
    18.05.2018 21:34
    Pozdrowienia w 1 liście Puotrowym są od kościoła z Babilonu co wielu odczytuje jako pogański Rzym, ale pewności nie ma. Piotr nie podejmował arbitralnie rozstrzygnięć. Raczej czytamy w listach, że "postanwiliśmy Duch Święty i my". Piotr o sobie pisał jako o jednym ze starszych. Papiestwo ukształtowało się na Zachdzie wieki całe po Piotrze.
   • 1
    19.05.2018 06:21
    oczywiscie,ze pewnosc jest.Babilon za apostolow byl miastem wymarlym a Rzym uzotsamiany wlasnie z Babilonem,ktory tak samo mial runac.Babilon w Apokalipsie jest przedstawiony jako wielkie zyjace miasto i stolica.A wiec jasno widac,ze skoro Babilon jest w rzeczywistosci juz tylko gruzowiskiem chodzic moze wylacznie o tetniacy zyciem Rzym.Ojcowie Kosciola w swoich dzielach rowniez Rzym nazywaja Babilonem i wspominaja Piotra w Rzymie.Pozdrowienia Piotr przesyla dolaczajac imie Marka a o nim wiemy ,ze napewno byl w Rzymie.
  • 1
   18.05.2018 21:13
   a oto imiona apostolow; pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej,potem Jakub....jak widzisz juz w Ewangeli jest pierwszenstwo Piotra zaznaczone.W Dziejach jest podobnie.Piotr i jedenstu""zapytali Piotra i pozostalych apostolow" w Dziejach jest tez ciekawe wydarzenie,po dluszej dyskusji i sporach o nawracaniu niezydow i problemow z tym zwiazanych jest taka mowa Piotra "wiecie bracia,ze Bog dawno juz wybral mnie sposrod was" i Piotr decyduje jak nalezy uczynic a apostolowie i starsi bracia sie temu podporzadkowuja...Rowniez przekazywanie sobie urzedu biskupiego kazdy katolicki biskup moze dowiesc od ,ktorego z apostolow jego urzad sie wywodzi...a wiec apostolowie ja im jednak przekazali
   • Hubal
    19.05.2018 09:22
    Jednak upierasz się nadal nad Kościołem hierarchicznym. Twój cytat: "... wiecie bracia, że Bóg dawno już wybrał mnie spośród was". Tutaj chodzi o to, że Bóg już dawno go wybrał. Tak samo jak ciebie, czy mnie wybiera - starajmy się o to. Nie chodzi o żadne przywództwo, władze, pierwszeństwo. Owszem pierwszeństwo Wiara Piotrowa ma , gdyż ta Wiara ma pierwszeństwo nad wszystkimi, którzy nie mają tak pięknej szczerej Wiary. Nie możemy mówić o pierwszeństwie w innym tego znaczeniu. Chrześcijaństwo już takie JEST !
   • 1
    19.05.2018 11:56
    bo taka jest prawda.Kosciol zbudowany na Piotrze zostal zapowiedziany i zbudowany i jest szczegolnie przez diabla atakowany a jednak "a bramy piekielne go nie przemoga"...i hierarchie widze krytycznie."Czyncie co wam kaza jednak ich nie nasladujcie bo klada na was ciezary nie do udzwigniecia sami palca do ich dzwigania nie przyloza"...to widac na codzien.Chocby obecny protest niepelnosprawnych.Hierachia zada zakazu zabijania kalekich dzieci.A jak wspiera tych co ich egzystencje i ich rodzin wlasnie walcza?Nie wspiera.Milczaco patrzy na ich cierpienie.Bardzo wygodnie dla siebie wprowadzila cos w co wierzy ogromna wiekszosc katolikow czyli "chodzisz do kosciola i do spowiedzi bedziesz zbawiony".Czy Jezus tak mowi? No nie tak.Bo to tylko czesc Jego wypowiedzi.Podstawa jest milosc czyli stosunek do blizniego jako odpowiedz na milosc do Boga i na to,ze wierze.I to jest pelna odpowiedz Bogu.Jesli wierze,ze wierze a tego czyli milosci nie czynie to albo nie wierze albo co gorsze jeszcze jestem ...obludnikiem.Albo co jeszcze gorsze swiadomie uragam Bogu.Dlatego widze wasze owoce i dziwie sie,ze nie chcecie dzialac w ramach Jezusowego Kosciola tylko wymysliliscie sobie jakis inny...
   • śwjacenty
    19.05.2018 12:38
    Kościół Chrystusowy zbudowany jest na Chrystusie. Niema innej Skały tylko Bóg.
   • śwjacenty
    19.05.2018 12:43
    Listy biskupów wywodzonych w nieprzerwanym ciągu od apostołów sąkwestionowane w świetle źródeł jako nieautentyczne. Stolicę biskupie podpierały się apostołami, żeby dodać sobie autorytetu.
   • 1
    19.05.2018 14:32
    Jezus powiedzial co powiedzial " Piotrze ty jestes skala na,ktorej zbuduje Kosciol moj"...mozna kwestionowac slowa Ewangelii tylko czym sie wtedy podpierac skoro fundament sie usunie?
   • 1
    19.05.2018 14:43
    jesli chodzi o rodowod biskupow byc moze masz racje.Nigdy tego nie konfrontowalem .To nie jest tak,ze kler jest zawsze prawdomowny niestety.Jezus tez to przewidzial.W koncu kazde klamstwo jest z piekla rodem wiec "bramy piekielne" poczynaja sobie w nim a wielu to niestety kocha...ale te bramy piekielne zgodnie z obietnica Jezusa tego kosciola jednak nie przemoga a wiec nie warto go opuszczac.Wrecz przeciwnie ci co przynosza owoce powinni go wspierac aby chwasty go nie zagluszaly
 • rozczarowana
  18.05.2018 18:18
  Luter był heretykiem, bo jeśli ktoś doprowadza do zniszczenia Mszy Świętej to Duch Święty nie jest jego przewodnikiem.Jedność tylko w Sakramentach własnie tego uczyli nas papieże,Jan Paweł II bardzo to akcentował.
  • Hubal
   20.05.2018 00:09
   Rozczarowana. Pieniądze za zmarłych nazywające się ofiarą są właściwe wg. ciebie, tak? Wcześniej za Lutra odpusty za pieniądze, również właściwe, czy tak? Wszędzie pieniądze, przy wykorzystaniu imienia Boga (II przykazanie) to właściwe, wg. ciebie, tak?
 • Hubal
  18.05.2018 18:45
  Nauka Pana Jezusa dla ludzi z Wiarą Piotrową z naciskiem na słowa "odpuszczenie i potępienie" bo o tym rozmawiamy od jakiego czasu: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni ; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam dane".
 • Hubal
  19.05.2018 01:09
  Bóg czeka na Ciebie, nie na kogoś kto za Ciebie. Ten za Ciebie to nie to samo co ty Sam !
 • Hubal
  19.05.2018 09:34
  Przytoczę cytat, który mówi o stanie obecnego Kościoła, to w nawiasach to moje słowa oburzenia z nadzieją na poprawę tego złego stanu Chrześcijaństwa : Łuk. 6, 46 "Czemu to wzywacie Mnie: "Panie, Panie!" (obecny Kościół Katolicki), a nie czynicie tego, co mówię? (Nauka, Prawda Objawiona) Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka ( Apostoł Piotr i każdy z nas), który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale ( Wiara Piotrowa). Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom ( chodzi o stan Ducha) , ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany (Chrzest, Miłość i Chleb Żywy) . Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu (Kościół hierarchiczny, zapoczątkowanym przez cesarza Konstantynopola z władzą absolutną poprzez wyprawy krzyżowe, inkwizycje, zawłaszczenia, doktryny i wyklęcia ). [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki" ( podział = rozpad). Proszę nie usuwać tego wpisu w imię Wiary w Prawdzie. Kościół ten podział, który jak gangrena postępuje musi naprawić by przetrwać. Musi nabrać mocy - tej Mocy Ducha Świętego, który zjednacza Chrześcijan a nie dzieli.
 • śwjacenty
  19.05.2018 16:00
  Szanowna Jedynko nie kwestionuję Eeangelii ani tego co powiedział Pan Jezus. Kwestionuję wczytywanie w Ewangelię doktryn, które powstały historycznie i nie wynikały z Ewangelii. Doktryna papiestwa nie była znana w pierwotnym Kościele. Interptetacja rozmowy z Piotrem jako skałą jest wynikiem poszukiwania biblijnego uzasadnienia dla wcześniej ukształtowanego urzędu tzw. następcy św. Puotra.
 • śwjacenty
  21.05.2018 07:46
  Jeżeli Kościół jest zbudowany na Piotrze, to tylko w tym znaczeniu jak na każdym innym apostole i proroku. Są to te dobrze spojone kamienie, na których dalej rośnie budowla wznoszona z wierzących jako żywych kamieni. Św. Piotr nie był biskupem w Rzymie tylko w Antiochii. Wczesny Kościół jak wynika z pism Ojców Kościoła nie widział w biskupie Rzymu następcy św. Piotra. Ojcowie Kościoła nie interpretowali słów skierowanych do Piotra pod Crzareą tak jak robili to późniejsi apologeci rzymskokatoliccy. Nie wyklucza to jednak szacunku dla biskupa Rzymu jako historycznego patriarchy zachodu i lidera Kościoła katoliskuego, kiedy głosi ewangelię.
 • antysmok102
  28.05.2018 11:29
  A może pozwolić na Komunię Św. katolikom bez Łaski Uświęcającej? Jak protestant, który jest poza Kościołem, to czemu nie katolik żyjący w grzechu ciężkim? Ten i ten nie jest w pełnej Komunii z Kościołem. Takie wnioski wyciągam z tego typu wypowiedzi.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.