Armenia: Kościół państwowy nie zapłaci podatku

Parlament Armenii zatwierdził ustawę, zwalniającą z płacenia podatków od majątków kościelnych.

 Projekt poprawek do ustawy „O podatku od własności” uchwalono na ostatniej, jesiennej sesji Zgromadzenia Narodowego w drugim, ostatecznym czytaniu. Nowe prawo w największym stopniu dotyczy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. W myśl nowych przepisów podatków nie ściąga się ze świątyń, będących zabytkami kultury, jak również z budynków i wyposażenia, należących do Kościoła ormiańskiego, a wykorzystywanych do wytwarzania i realizacji wyrobów duchowych, kulturalnych, oświatowych, religijnych i obrzędowych. Poinformował o tym wiceminister zarządu terytorialnego Armenii Wacze Terterian. Dodał, że opodatkowaniu nie podlegają także działki znajdujące się przy wspomnianych obiektach.

Wykazy obiektów, zwolnionych z opodatkowania, przedstawiono kierownictwu OKA i winien zatwierdzić rząd Armenii.

W pierwszym czytaniu posłowie przyjęli nowe przepisy, ale pod warunkiem, że spis proponowanych obiektów zostanie przygotowany przed drugim czytaniem. Deputowani obawiali się bowiem, że projekt ustawy może naruszyć zasadę równości wszystkich religii, co z kolei pociągnęłoby za sobą protesty przedstawicieli innych wyznań.

Ponadto spis obejmował obiekty ogólnego użytkowania, wille, a nawet boiska piłkarskie. Ostatecznie Kościół Apostolski wyjaśnił, że państwo, uchwaliwszy nową ustawę, okazuje szczególny stosunek do OKA i chrześcijaństwa, które od 301 jest religią państwową Armenii.

Zdecydowaną większość wierzących mieszkańców Armenii stanowią członkowie Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, należącego do tzw. niechalcedońskiego nurtu chrześcijaństwa. Obejmuje on kilka wschodnich Kościołów chrześcijańskich, które nie przyjęły uchwał Soboru Chalcedońskiego w 451 r. (stąd nazwa tego odłamu).

Na tym najliczniejszym zgromadzeniu biskupów Wschodu i Zachodu w starożytności m.in. potępiono monofizytyzm, czyli naukę o jednej tylko naturze (boskiej) w Chrystusie, dlatego te Kościoły, które odrzuciły postanowienia z Chalcedonu, bywają nazywane także monofizyckimi. Są to - oprócz OKA - jeszcze Kościoły koptyjski i syryjski.

W samej Armenii, oprócz Kościoła apostolskiego, żyją też wyznawcy szeregu innych Kościołów i religii, w tym katolicy ormiańscy (głównie w północno-zachodniej części kraju) i protestanci różnych nurtów. Ormiański Kościół Apostolski jest kościołem państwowym w Armenii, pozostałe zaś wyznania bywają na różne sposoby ograniczane w swych działaniach.

«« | « | 1 | » | »»