Jedna modlitwa, wielu chrześcijan

Od ponad 100 lat Kościół przez kilka dni stycznia modli się o jedność chrześcijan.

Wyznawcy katolicyzmu, prawosławia i prote­stantyzmu spotykają się na wspól­nych nabożeństwach, by w duchu ekumenizmu szukać jedności opar­tej na prawdzie i miłości Chrystusa.

W archidiecezji warmińskiej tra­dycyjny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozciąga się na cały mie­siąc, a pierwsze modlitwy zaczynają się już 6 stycznia.

Uroczystości cen­tralne odbędą się 15 stycznia 2012 r. w bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Wówczas, podczas Mszy św., której będzie przewodniczył abp Wojciech Ziemba, spotkają się przed­stawiciele wszystkich religii, a ho­milię wygłosi bp Rudolf Bażanowski z diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

«« | « | 1 | » | »»