Modlitwy o jedność

W dniach 18-25 stycznia obchodzony jest 45. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem przewodnim Tygodnia są słowa z Listu św. Pawła do Koryntian: "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa".

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w polskich miastach każdego dnia organizowane są nabożeństwa ekumeniczne w świątyni jednego z Kościołów. W niektórych miastach trwają one już od początku stycznia. Towarzyszą im wystawy, koncerty i debaty. Po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 26 stycznia - odbędą się w Warszawie ogólnopolskie obchody X Dnia Islamu.

Sekretarz Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski ks. Sławomir Pawłowski powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie, że co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami i propozycjami liturgii nabożeństw. Od 1968 roku materiały te razem przygotowują Komisja "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Jak poinformował ks. Pawłowski, polską wersję broszury z materiałami od 1998 roku wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Od 1975 roku co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów.

Podkreślił, że materiały do ekumenicznych modlitw na 2012 rok po raz pierwszy opracowali chrześcijanie z Polski. W tym celu została utworzona ekumeniczna grupa redakcyjna, w której skład weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Z materiałów tych będą korzystali podczas Tygodnia Modlitw chrześcijanie na całym świecie.

W tym roku - jak poinformował ks. Pawłowski - podczas obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przypadają też ważne rocznice: 70. rocznica powstania Tymczasowej Rady Ekumenicznej (1942 r.) i 50. rocznica pierwszego nabożeństwa ekumenicznego w warszawskim kościele św. Marcina przy ul. Piwnej. Zostanie ona uroczyście uczczona 19 stycznia z udziałem przedstawicieli Kościoła katolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział: "przygotowując wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną materiały do ekumenicznych nabożeństw pokazaliśmy że razem możemy ze sobą współpracować i coś pozytywnego zrobić". Dodał, że "cały świat zobaczy, że chrześcijanie z Polski potrafią ze sobą współpracować i razem się modlić".

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podkreślił, że współpraca między Kościołem katolickim a innymi Kościołami "jest niezwykła, a przede wszystkim bardzo rzeczowa". Dodał, że oczekiwania świata zachodniego pod adresem polskich chrześcijan są ogromne, gdyż spodziewają się, że mogą wiele zrobić na rzecz pojednania.

Zaproponowany w 1908 roku przez ks. Paula Wattsona Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony zawsze w styczniu, między dniem niegdyś wspominającym św. Piotra - 18 stycznia a dniem upamiętniającym św. Pawła - 25 stycznia, tj. dwóch głównych apostołów, którzy charakteryzują dwa nurty chrześcijaństwa: katolicyzm i ewangelizm.

Polska Rada Ekumeniczna została zarejestrowana w 1946 r., tj. jeszcze przed oficjalnym powstaniem Światowej Rady Kościołów. W jej skład wchodzą Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów w RP oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Polskie Towarzystwo Biblijne.

PRE działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe. Podejmuje też inicjatywy charytatywne, prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty.

PRE jest także częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Posiada status rady stowarzyszonej ze Światową Radą Kościołów. Ponadto współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich oraz Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie.

W 1974 r. powstała Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. W ten sposób zostały nawiązane oficjalne kontakty między Kościołem katolickim a Polską Radą Ekumeniczną. W 1977 r. Komisja Mieszana powołała Podkomisję ds. Dialogu, która miała się zajmować rozmowami na tematy teologiczne. Aby podnieść rangę kościelną tych kontaktów w 1997 r. w miejsce Komisji Mieszanej i Podkomisji ds. Dialogu powołano Komisję (obecnie Rada) ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Obecnie przewodniczy jej biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

«« | « | 1 | » | »»