Rosja: Jedność w dobie kryzysu

O solidarności wiernych rosyjskiego prawosławia z narodem greckim w czasach kryzysu zapewnił patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl

Słowa wsparcia padły na spotkaniu z szefem greckiej partii „Nowa Demokracja” Antonio Samarasem. Ponadto patriarcha zapowiedział zbiórkę środków materialnych na rzecz Greków, którzy ucierpieli na skutek kryzysu ekonomicznego.

Zbiórka zostanie niebawem przeprowadzona we wszystkich świątyniach prawosławnych Rosji. Patriarcha podkreślił, że naród grecki był zawsze bliski sercu Rosjan. Wysoko ocenił dobroczynną działalność Greckiego Kościoła Prawosławnego wspomagającego osoby najbardziej zubożałe wskutek kryzysu. Wskazał na nietrwałość związków politycznej koniunktury, która „przychodzi i odchodzi ”. To co pozostaje i jest trwałe, to zdaniem patriarchy „prawosławie będące ważnym czynnikiem narodowej tożsamości Rosjan i Greków”.

Patriarcha przypomniał ponadto niedawną peregrynację znajdujących się na stałe w Grecji relikwii męczennika Demetriusza i Świętego Pasa Matki Bożej. Zaznaczył, że żaden mityng polityczny nie zgromadził nigdy tak wielkiej rzeszy ludzi, jak obecność świętych relikwii. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wyraził nadzieję na przyjazd do Rosji zwierzchnika greckiego prawosławia Hieronima. Ze swej strony gość z Grecji oświadczył, że prawosławie jest fundamentem pomagającym człowiekowi przezwyciężyć wszelkie trudności.

«« | « | 1 | » | »»