Prawosławie: Wspomnienie zdrady

Wyznawcy prawosławia obchodzą dziś Wielką Środę. W tym roku dla nich święta Wielkanocne odbywają się dokładnie tydzień po katolickich.

Cerkiew wspomina dziś decyzję Judasza Iskarioty o wydaniu Jezusa Chrystusa w ręce żydowskich arcykapłanów. Przez cały Wielki Tydzień Kościół prawosławny przygotowuje się do obchodów misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę odprawiane są: jutrznia, godziny kanoniczne i wieczernia połączone z Liturgią.

Podczas jutrzni w Wielką Środę czytany jest fragment Ewangelii, w którym jest mowa o przepowiedni Jezusa na temat tego, że Jego śmierć przyniesie odkupienie ludzkości. Podczas wieczornej Liturgii czyta się fragment mówiący o pobycie Jezusa w Betanii, gdzie w domu Szymona Trędowatego grzeszna kobieta namaszcza go drogocennym olejkiem.

W czasie nabożeństwa kładzie się nacisk na bezinteresowny czyn kobiety i surowo potępia się plan zdrajcy.

Także w środowy wieczór prawosławni odprawiają jutrznię Wielkiego Czwartku. Odczytuje się wówczas Ewangelię na temat ustanowienia Eucharystii. Trzykrotnie wykonuje się troparion czyli prosty śpiew liturgiczny, który przypomina znaczenie dla historii zbawienia wydarzeń wspominanych w danym dniu. Dziś śpiewa się:

„Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy, podczas umycia nóg, zostali oświeceni; wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!”

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama