Biblijny skandal

Z gwałtownymi sprzeciwami ze strony miejscowych chrześcijan spotkało się najnowsze tłumaczenie 4 Ewangelii na język turecki, ogłoszone pod koniec 2011 r.

W oświadczeniu przesłanym watykańskiej agencji misyjnej FIDES Alians Kościołów Protestanckich Turcji ostro skrytykował zwłaszcza przekład niektórych miejsc Ewangelii św. Mateusza, który – jak napisano – aż roi się od błędów, i to w miejscach, które są „bardzo ważne i podstawowe dla Nowego Testamentu”.

Błędy te sprawiają, że tłumaczenie jest „niedokładne i bardzo złe”. Kościoły podkreśliły pilną konieczność zmiany tych źle użytych terminów, uznając Ewangelię w takim kształcie za „nie do przyjęcia i bezużyteczną”.

Przykładem takich niepoprawności jest usunięcie z tekstu takich słów jak „Ojciec” i „Syn Boży”, które zastąpiono wyrazami oznaczającymi odpowiednio „Bóg” i „przedstawiciel Boga”. Turecka wersja Jezusowego rozesłania uczniów z 28. rozdziału Ewangelii Mateuszowej brzmi więc następująco (w przekładzie na polski): „[Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody], oczyszczając je wodą, w imię Allaha, jego Mesjasza i jego Ducha Świętego”.

Przywódcy chrześcijańscy stwierdzili w swym liście, że zgłaszali swe zastrzeżenia jeszcze przed ukazaniem się przekładu, będącego wspólnym dziełem trzech amerykańskich instytucji chrześcijańskich: Wycliffe Bible Translators, Summer Institute of Linguistics – SIL i Frontiers. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie Biblii „bliskiej wrażliwości muzułmanów”. Aby uniknąć narażenia osób tureckojęzycznych, zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan, na błędne nauczanie, Kościoły protestanckie poprosiły zespół tłumaczy o zmianę tych punktów, które „podważają teologię chrześcijańską”, ale bezskutecznie.

„Chcemy, aby Pismo Święte było czytane i rozumiane we wszystkich warstwach społeczeństwa. Tłumaczenia, dokonywane przez Towarzystwo Biblijne w pierwszej połowie XX wieku, są znakomite i wierne historii teologii chrześcijańskiej, a także doskonałe dla osób, które sięgają po Biblię, aby zrozumieć wyrażenia wiary chrześcijańskiej” – stwierdza oświadczenie przywódców kościelnych.

Alians Kościołów Protestanckich Turcji reprezentuje większość istniejących w tym kraju wspólnot protestanckich. W 2011 ogłosił on Raport nt. łamania praw chrześcijan w Turcji; wyznawcy Chrystusa stanowią tam znikomą mniejszość, nie przekraczającą 0,1 proc. prawie 72-milionowej ludności tego kraju.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama