Otworzą prawosławne seminarium?

Wkrótce może zostać ponownie otwarte prawosławne seminarium duchowne na wyspie Heybeliada koło Stambułu. Muzułmański hierarcha Mehmet Goermez wezwał do jego uruchomienia po wczorajszym spotkaniu z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Bartłomiejem I.

Goermez odwiedził Bartłomieja I i wyraził poparcie dla jego prośby o otwarcie seminarium. Patriarcha ekumeniczny jest przywódcą duchowym wyznawców prawosławia na całym świecie.

Seminarium na wyspie Heybeliada władze Turcji zamknęły w 1985 roku w ramach umacniania państwowej kontroli nad prywatnymi instytucjami edukacyjnymi. Wcześniej, bo od 1971 roku, seminarium nie mogło już przyjmować kleryków. Od czasu zamknięcia seminarium i likwidacji połączonej z nim Akademii Teologicznej Kościół prawosławny w Turcji nie ma możliwości kształcenia nowych duchownych.

Większość prawosławnych duchownych, którzy mają tureckie obywatelstwo, to księża w bardzo podeszłym wieku.

Przywrócenie działalności jedynego seminarium prawosławnego w Turcji znajduje się na liście warunków, jakie Unia Europejska stawia temu krajowi podczas rozmów akcesyjnych.

«« | « | 1 | » | »»