Madonna między oceanami

Prawosławni i katoliccy obrońcy życia wiozą przez Eurazję ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. 23 sierpnia będą w Piekarach Śl.

To akcja „Od oceanu do oce­anu”. W czerwcu przed kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej modlili się miesz­kańcy Władywostoku. Stamtąd, znad Oceanu Spokojnego, ikona ruszyła na Zachód. Zmierza nad Atlantyk, do Fatimy.

1,23 mln aborcji
Podróżuje w przyczepce rosyjskiego vana Gazela, który dobrze znosi drogi na dalekim wschodzie Rosji. – Na modlitwę przed tym obrazem w każdym kolejnym mieście przychodzi mnóstwo ludzi. Mamy budujące sygnały, że duchowni prawosław­ni prowadzą tam tłumnie swoich wiernych – mówi Kazimierz Trojan, prezes Towarzystwa Od­powiedzialnego Rodzicielstwa, które organizuje wizytę ikony na Śląsku... By pokłonić się Jasnogórskiej Madonnie w katedrze i innych cerkwiach Władywostoku, lu­dzie przyjeżdżali z odległych miast rosyjskiego „Przymorza Dalekiego Wschodu”, m.in. z Ussuryjska. Stali w kolejkach, żeby ją ucałować.

Madonna między oceanami   Oprac. GN Dla większości Rosjanek za­bicie nienarodzonego dziecka to rzecz tak normalna, jak wyrwa­nie zęba. Oficjalne dane mówią o 1,23 mln aborcji w Rosji rocznie. Prawdopodobnie jest ich jednak jeszcze więcej. Peregrynacji towa­rzyszą więc spotkania, pogadanki i konferencje, w czasie których działacze pro-life nazywają zło aborcji po imieniu. Rosjanie pod­chodzą po takich spotkaniach, aby porozmawiać, pytają, czasem po­jawiają się łzy, a w konsekwencji pojednanie z ich zabitymi dziećmi i powrót do Pana Boga.

Jasna Góra znana w Rosji
Dlaczego jednak właśnie Mat­ka Boża Częstochowska? Otóż jej wizerunek cieszy się czcią tak­że wśród prawosławnych w Rosji... To zadziwiające, że ta cześć prze­trwała w kraju, w którym niektó­rzy prawosławni duchowni oka­zują niechęć katolikom. W Rosji znane jest jednak proroctwo wiel­kiego prawosławnego świętego – ojca Serafina Sarowskiego. W XIX wieku powiedział on, że jeśli Rosja nie wróci do wiary, popłynie rzeka krwi i będą prześladowania, lecz później Pan Bóg da czas na powrót Rosji do Boga, o co trzeba się mo­dlić przed Ikoną Częstochowską. Serafin zmarł w 1833 roku, 84 lata przed objawieniami w Fatimie.

Wizycie ikony na Śląsku bę­dzie towarzyszyć panel dysku­syjny o zespole poaborcyjnym. Odbędzie się w Katowicach 23 sierpnia o godz. 16.30 w Ośrodku im. ks. F. Blachnickiego przy ul. Gawronów 20.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama