Przemienienie na Grabarce

Po raz pierwszy w historii w uroczystości Przemienienia Pańskiego w prawosławnym sanktuarium na Świętej Górze Grabarce bierze udział liczna grupa biskupów Kościoła katolickiego. Boskiej Liturgii przewodniczy patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl.

To główny punkt religijnej części wizyty w Polsce patriarchy Cyryla I. Wraz ze zwierzchnikiem Cerkwi w Polsce metropolitą Sawą, przewodniczy on głównej liturgii przy ołtarzu polowym. Według szacunków policji, na Grabarce jest ok. 5 tys. osób, ale wiernych wciąż przybywa.

Na czele delegacji Konferencji Episkopatu Polski stoi jej przewodniczący abp Józef Michalik. Przybyli także bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu oraz bp Antoni Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. 

Polskie władze państwowe reprezentuje marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Są też obecni ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Alexander Alekseev oraz ambasador Białorusi Wiktar Gajsionak.

Wśród wiernych są uczestnicy pieszych pielgrzymek z różnych miejscowości województwa podlaskiego, ale również z Warszawy, Jabłecznej (Lubelskie) Białegostoku. W tej ostatniej zorganizowanej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej szło ok. 300 osób.

Święta Góra Grabarka jest najważniejszym miejscem kultu religijnego dla prawosławnych w Polsce. Ma dla nich takie znaczenie, jak Częstochowa dla katolików. Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne świątynie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość i refektarzowa – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy). Główna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego jest jednocześnie świątynią parafialną. Monaster, świątynie oraz dwa domy pielgrzyma (drewniany i murowany) tworzą osadę Grabarka-Klasztor.

Grabarka nazywana jest też "wzgórzem krzyży" z racji krzyży wotywnych, przynoszonych i ustawianych na wzgórzu przez wiernych w różnych intencjach. Przez ponad 300 lat ustawiono ich tam tysiące. Według przekazów kult św. Góry Grabarki oraz tradycja przynoszenia na nią krzyży wotywnych powstał w XVIII wieku. Podczas epidemii cholery w 1710 r. w pobliskich Siemiatyczach jeden z mieszkańców doznał objawienia, wedle którego każdy kto uda się na Grabarkę z krzyżem - ocaleje. Wszyscy, którzy tak postąpili, przeżyli. W dowód wdzięczności wierni wybudowali na szczycie pierwszą cerkiew.

Pielgrzymi przybywają licznie szczególnie w dniu święta Przemienienia Pańskiego, które przypada 18 i 19 sierpnia każdego roku. Na obchody święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze przybywali dostojnicy bratnich innych kościołów lokalnych np. patriarcha Konstantynopola, papież i patriarcha Aleksandrii i całej Afryki i wielu innych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama