Patriarchat moskiewski w obronie chrześcijan

Do interwencji w sprawie obrony prześladowanych chrześcijan, wezwał wysoki przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego. Metropolita Hilarion swój apel skierował w czasie posiedzenia III Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Metropolita Hilarion wyraził nadzieję, że ONZ swoim autorytetem wpłynie na społeczność międzynarodową w celu wypracowania efektywnego mechanizmu przeciwdziałania dyskryminacji z powodów religijnych, a jednocześnie zabierze głos w obronie prześladowanych chrześcijan. Powołując się na dane statystyczne przedstawiciela OBWE Massimo Introvigne podkreślił, że chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną w świecie grupę religijną. „W ciągu pięciu minut za wiarę zabijany jest jeden chrześcijanin” – powiedział hierarcha i dodał, że te statystyki powinny pobudzić społeczność międzynarodową do energicznych kroków w obronie prześladowanych.

Poinformował też, że Rosyjski Kościół Prawosławny w przyszłym roku planuje zorganizowanie międzynarodowego forum poświęconego tej tematyce. Jego zdaniem, w ramach funkcjonujących mechanizmów obrony praw mniejszości religijnych w różnych częściach świata powinny działać ośrodki stałego monitoringu skoncentrowane na faktach dyskryminacji z powodów religijnych. Wezwał do sądownego ścigania wszystkich przypadków prześladowań, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i w poszczególnych państwach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama