Rosja: liturgia po jakucku

W Rosji ukazał się tekst Liturgii św. Jana Chryzostoma w przekładzie na język jakucki.

Jego opracowanie przygotowała diecezjalna Komisja ds. Przekładów Teologicznych pod kierunkiem redaktora naczelnego i tłumacza Sargyłany Leontiewej. Tekst uzyskał akceptację biskupa jakucko-leńskiego Romana oraz Rady Wydawniczej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Nakład tłumaczenia liczy tysiąc egzemplarzy. Trafi on m.in. do prawosławnych świątyń Jakucji, niektórych seminariów duchownych i organizacji misyjnych.

«« | « | 1 | » | »»