Adwent u luteran

Jakie ma znaczenie? Z jakimi wiąże się z zwyczajami? Czyli to, co nie tylko ewangelik wiedzieć powinien.

W niedzielę, dnia 2 grudnia 2012 r. Kościół Jezusa Chrystusa wkracza  w nowy rok kościelny. Rozpoczyna się ADWENTEM. Adwent to początek roku kościelnego. Kościół ma swój „rok”, to znaczy ma swój własny podział czasu. Powiedzmy słowami księdza biskupa  dr. Andrzeja Wantuły (1905-1976), profesora teologii praktycznej w CHAT w Warszawie: „Rok kościelny to chrześcijańska podziałka czasu, w której Kościół przedstawia dzieje zbawienia.” W roku kościelnym Kościół przedstawia wiernym całe dzieje zbawienia, to co jest najistotniejsze, co  potrzebne dla zbawienia człowieka.

Rok kościelny rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu, która wypada corocznie pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia Trwa do zachodu słońca Wigilii Narodzenia Pańskiego 24 grudnia.

Łacińskie słowo „ADVENTUS”, spolszczone „Adwent” oznacza dosłownie – „Przyjście” – „Powtórne przyjście  Jezusa Chrystusa”, o którym Aniołowie do Apostołów stojących w Jerozolimie na górze Oliwnej i wpatrzonych w niebo za odchodzącym Panem, mówią: „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak PRZYJDZIE, jak Go widzieliście idącego do nieba.” (Dz 1,11b). Od tego dnia chrześcijanie wszystkich wieków czekają na ponowne przyjście Pana Jezusa. Dlatego już pierwotny Kościół w swych wyznaniach wiary znajdujących się w naszym Śpiewniku Ewangelickim z roku 2002 [ŚE 980, 981, 982] powiada:

  1. „... powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych.” (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, 325,381,451)
  2. „... skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.” (Apostolskie wyznanie wiary, V wiek po Chrystusie)
  3. „… stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych” (Atanazjańskie wyznanie wiary, V wiek po Chrystusie, Atanazy (295-373), Ambroży (340-397).

Adwent jest więc:

  1. Oczekiwaniem na powtórnie przyjście Pańskie. 
  2. Oczekiwaniem na wspomnienie Jego pierwszego przyjścia na tę ziemię przed 2000 laty. 

Nasz Kościół Ewangelicko-Augsburski [Luterański] od samego początku posługuje się kalendarzem liturgicznym Kościoła Zachodniego, ponieważ należy do rodziny Kościołów zachodnich. Rok kościelny składa się z półrocza Pana i półrocza Kościoła, albo też z części świątecznej i bez świątecznej.

W półroczu Pana, albo w części świątecznej występują trzy główne święta chrześcijańskie w trzech kręgach świątecznych:

I. Boże Narodzenie ku uczczeniu miłości Boga Ojca.

II. Wielkanoc ku uczczeniu naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.

III. Zesłanie Ducha Świętego ku uczczeniu trzeciej osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Okres świąteczny kończy Święto Trójcy Świętej i jest podsumowaniem wszystkich głównych Świąt Chrześcijańskich. Święto to jest uczczeniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

W okresie Bożego  Narodzenia obchodzimy dwa czasy świąteczne: Adwent i Boże Narodzenie.

Kościół Zachodni w swoim roku kościelnym obchodzi cztery niedziele Adwentu

I.  Niedziele Adwentu widzimy Jezusa Chrystusa jako Króla: Króla królów i Pana panów.

II.  Niedziela Adwentu ukazuje nam Jezusa jako sędziego żywych i umarłych.

III. Niedziela Adwentu ukazuje nam poprzednika Pana – Jana Chrzciciela, który przygotowywał drogę na pierwsze przyjście Pańskie. Kiedyś na niedziela nazywała się „GAUDETE” – „Weselcie się!”

IV. Niedziela Adwentu ukazuje nam Matkę Pana – Marię Pannę, nazwaną już przez pierwotny Kościół „Matką Bożą”, które to określenie „Theotokos”, „Dei genitrix” przyjęły luterańskie księgi wyznaniowe. Ona to z radością i w pokorze przyjęła Syna Bożego do swego ciała i chce nam powiedzieć abyśmy całym sercem przyjęli Go, gdy przyjdzie do nas.

Kolorem liturgicznym Adwentu jest kolor fioletowy oznaczający pokutę. Do pokuty w okresie Adwentu wzywa nas pieśń adwentowa: „Z powagą przygotujcie o, ludzie, serca swe.” [ŚE 29]. Z drugiej strony Adwent jest radosnym okresem oczekiwania na Pana i  w jedną z niedziel adwentowych (4) zwanych „Gaude te” używa się radosnego koloru różowego.

Dnia 24 grudnia przed wieczorem kończy się Adwent, a w noc wigilijną rozpoczynamy świętowanie pamiątki narodzenia Pana Jezusa, naszego Zbawiciela.

  • 25 grudnia obchodzimy I Święto Narodzenia Pana Jezusa.
  • 26 grudnia Kościół obchodzi Kościół dzień Męczennika i diakona Szczepana, który pierwszy oddał życie za Chrystusa.
  • 27 grudnia dzień świętego Jana Ewangelisty.
  • 28 grudnia dzień niewinnych dzieci betlejemskich, które ofiarowały swoje życie za Jezusa.
  • 31 grudnia obchodzimy zakończenie roku cywilnego, dziękując Bogu za przeżyty znowu jeden rok życia.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama