Cyryl I przekazuje życzenia Papieżowi

"Chrześcijanie podobni do aniołów powinni dawać świadectwo o zbawieniu"

Świąteczne przesłanie do Benedykta XVI i do innych zwierzchników Kościołów skierował patriarcha moskiewski. Cyryl I życzy im pokoju, radości i łaski Bożej.

Cyryl I podkreślił, że wielu ludzi do tej pory nie dostrzegło i nie odpowiedziało na wezwanie Bożej Miłości. „Chrześcijanie, podobni do aniołów zwiastujących w noc wigilijną pasterzom Dobrą Nowinę o narodzeniu Dziecięcia, powinni dawać świadectwo słowem i czynem o darowanym im zbawieniu” - czytamy w liście zwierzchnika rosyjskiego prawosławia.

Patriarcha zacytował słowa Bazylego Wielkiego: „Pan w ludzkim ciele objawił światło oświecające tych, którzy mają oczyszczone oczy serca”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama