Ekumenicznie w Stambule

Kilku braci z Taize i około stu młodych ludzi z różnych krajów uda się w dniach od 3 do 6 stycznia 2013 roku, do Stambułu, by obchodzić tam uroczystość Objawienia Pańskiego i modlić się z chrześcijanami mieszkającymi w tym mieście.

Będzie to kolejne spotkanie przeora wspólnoty z Taize z Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w lutym 1962 r, kiedy to brat Roger, założyciel wspólnoty z Taize, odwiedził wraz z kilkoma braćmi, ówczesnego patriarchę Atenagorasa. Do ponownego spotkania tych pionierów ruchu ekumenicznego doszło w 1963 roku, w trakcie milenijnych uroczystości Góry Athos, a w 1970 r. brat Roger po raz drugi udał się do Stambułu.

Dla obecnego przeora wspólnoty z Taize, brata Aloisa będzie to druga wizyta złożona w Patriarsze Konstantynopola. W 2005 r. (naznaczonym tragiczną śmiercią brata Roger - 16 sierpnia) brat Alois udał wraz z dwoma braćmi w okresie Bożego Narodzenia do Stambułu, aby spotkać się z patriarchą Bartłomiejem I.

Spotkanie to, podczas którego wspominano brata Roger, zacieśniło więzy pomiędzy ekumeniczną wspólnotą z prawosławnym hierarchą. Bracia podarowali wtedy patriarsze szal, który często nosił brat Roger.

W zeszłym roku patriarcha Bartłomiej zaprosił brata Aloisa, aby wraz braćmi z Taize, i grupą młodych ludzi przybyli do Stambułu.

Będzie to kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię. Rozpocznie się w czwartek 3 stycznia nieszporami odprawianymi w greckim kościele prawosławnym Świętej Trójcy na placu Taksim w centrum dawnego Konstantynopola.

W piątek wieczór modlitwa ze śpiewami z Taizé w ormiańskim kościele katolickim św. Jana Chryzostoma zgromadzi uczestników spotkania i wszystkich, którzy będą pragnęli się dołączyć.

W sobotę bracia wraz z młodzieżą będą uczestniczyć w nieszporach z uroczystości Objawienia Pańskiego w Fanar, siedzibie patriarchatu ekumenicznego.

W sobotę wieczór chrześcijanie różnych tradycji, czasem z ich muzułmańskimi przyjaciółmi będą przyjmowali młodych w wielu miejscach w mieście. Niedziela będzie poświęcona na spotkania ze wspólnotami chrześcijańskimi Stambułu.

W trakcie pobytu w Stambule młodzi ludzie będą mieli okazję zwiedzić ważne miejsca, takie jak: Haga Sofia, kościół Najświętszego Zbawiciela w Chora, klasztor Balıklı, gdzie znajduje się grób patriarchy Atenagorasa, jak również klasztor Świętej Trójcy na wyspie Heybeliada, w którym mieszczą się budynki seminarium teologicznego Halki.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama