PRE podsumowała pracę w 2013 r.

Działalność ekumeniczna, pojednanie polsko-ukraińskie, a także kwestie związane z likwidacją Funduszu Kościelnego - to najważniejsze sprawy omawiane przez Polską Radę Ekumeniczną w 2013 r. Ubiegłoroczną pracę PRE podsumowano na czwartkowym spotkaniu noworocznym.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prawosławny abp Jeremiasz mówiąc o sprawach istotnych dla Kościołów w Polsce wymienił kwestię Funduszu Kościelnego. Jak powiedział, Kościoły członkowskie PRE podtrzymują stanowisko, iż sprawy tej nie da się sprawiedliwie rozwiązać bez uwzględnienia faktu przejęcia przez państwo majątków kościelnych. Zgodnie z rządową propozycją Fundusz Kościelny ma zastąpić odpis 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy; rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Odpisowi podatkowemu sprzeciwia się Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Przekazując w trakcie spotkania życzenia w imieniu Bronisława Komorowskiego minister z Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak podkreślił, że "ekumenizm to ważne i potrzebne w dzisiejszym świecie rozumienie wspólnotowości, rozumienie tradycji, wartości, które kształtują nas od pokoleń".

Apb Jeremiasz mówił też o działalności ekumenicznej oraz działaniach służących pojednaniu polsko-ukraińskiemu. Podkreślił, że jednym z priorytetów PRE w ubiegłym roku była sprawa pojednania między narodami w Europie Środkowej i Wschodniej. Temu służyła międzynarodowa ekumeniczna konferencja na temat: "Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania".

"Jej tematyka dotyczyła przede wszystkim pojednania polsko-ukraińskiego. Impulsem do podjęcia takiej tematyki było podpisanie dwóch dokumentów przez przedstawicieli Kościołów: +Wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji+ oraz dokumentu +Pojednanie polsko-ukraińskie. Deklaracja w przededniu 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu+. Celem spotkania było wypracowanie pomysłów działań służących pojednaniu, ale też zapoznanie się z już istniejącymi inicjatywami w tym zakresie" - przypomniał prawosławny hierarcha.

Według abp. Jeremiasza, ważnym wydarzeniem w listopadzie ubiegłego roku, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kościoła katolickiego, prawosławnego i PRE, była konferencja nt. "Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji". "Dyskutowano na temat teologicznych podstaw pojednania, znaczenia dialogu, możliwości obiektywnych badań historii obu narodów i wspólnego świadectwa o nauczaniu Ewangelii we współczesnej Europie" - zaznaczył prezes PRE.

Wśród ważnych wydarzeń w Europie - jak podkreślił abp Jeremiasz - które ze szczególną uwagą śledzi PRE są protesty społeczne na Ukrainie związane z decyzją w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. "Sytuacja społeczna i polityczna na Ukrainie jest dla nas ważna nie tylko ze względu na bliskie sąsiedztwa naszych narodów, ale także ze względu na liczne bliskie relacje jakie pomiędzy nami istnieją" - uważa prawosławny hierarcha.

Odnosząc się do zbliżającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, abp Jeremiasz podkreślił, że Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski chce, aby piątek 24 stycznia był dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii.

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza siedem Kościołów, reprezentujących różne tradycje chrześcijańskie: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Poza tym należą do niej członkowie stowarzyszeni - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Towarzystwo Biblijne w Polsce.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Kościołów członkowskich, uczestniczyli hierarchowie Kościoła katolickiego, reprezentanci Kancelarii Prezydenta i premiera, Sejmu i Senatu, partii politycznych oraz przedstawiciele świata kultury i nauki.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EKUMENIZM, PRE

Reklama

Reklama

Reklama