Chrzest coraz bardziej łączy

Coraz więcej Kościołów w Szwajcarii wzajemnie uznaje chrzest udzielany w tych wspólnotach chrześcijańskich.

Do zawartego jeszcze w 1973 r. porozumienia rzymskich katolików, starokatolików i części protestantów dołączą obecnie anglikanie i luteranie. Uroczystość odbędzie się 21 kwietnia podczas nabożeństwa w Riva San Vitale we włoskojęzycznym kantonie Ticino. Tamtejsze baptysterium jest jednym z najstarszych w Szwajcarii. Nowy dokument w sprawie wzajemnego uznania chrztu podpiszą przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, Federacji Kościołów Protestanckich Szwajcarii (ewangelicy reformowani i metodyści), Kościoła starokatolickiego, anglikańskiego, a także Federacji Ewangelickich Kościołów Luterańskich w Szwajcarii i Lichtensteinie. Armia Zbawienia i baptyści dołączą aneks do tekstu.

Kościoły prawosławne, należące - tak jak wyżej wymienione - do Wspólnoty Roboczej Kościołów Chrześcijańskich Szwajcarii, współpracowały przy redagowaniu porozumienia, jednak go nie podpiszą. Przewodnicząca Wspólnoty, pastorka Rita Famos wyjaśniła, że problem polega na tym, iż miejscowi wyznawcy prawosławia są częścią Kościołów zagranicznych, głównie serbskiego i rumuńskiego. W praktyce jednak istnieje wzajemne uznanie chrztu między nimi i innymi Kościołami.

- Przez wzajemne uznanie chrztu podkreślamy, że od początku Kościoły łączy wiara w Boga Trójjedynego i że jest to wyraz widzialnej jedności, do której dążą - podkreśla komunikat Wspólnoty.

«« | « | 1 | » | »»