Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Grossa

Cieszyn pożegnał w sobotę 29 marca zmarłego ks. Jana Grossa, duchownego Kościoła ewangelicko-augsburskiego, byłego prezesa Synodu Kościoła luterańskiego, wybitnego ekumenistę i znawcę liturgii.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w cieszyńskim Kościele Jezusowym. Nad trumną z ciałem byłego proboszcza parafii ewangelickiej w Mikołowie modlili się duchowni różnych wyznań chrześcijańskich z Polski z Czech. W kazaniu były zwierzchnik Kościoła luterańskiego bp Jan Szarek podkreślił, że zebrani w wypełnionym po brzegi kościele wierni pragną dziękować Bogu za wieloletnią służbę zmarłego 25 marca śp. ks. Grossa, i krzepić się nadzieją, „abyśmy nie żyli w beznadziei”.

„Przywiodła nas tutaj wdzięczność za jego umiłowanie Kościoła powszechnego” – podkreślał kaznodzieja i kolega rocznikowy ks. Grossa z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Duchowny określał zmarłego przyjaciela „gorliwym rzecznikiem porozumienia między Kościołami” oraz „człowiekiem, który znał wartość pojednania”. „Drogi Janku, kochałeś wszystkich dla Chrystusa, bo byłeś świadomy jak bardzo Chrystus ciebie umiłował” – dodawał i cytując ks. Marcina Lutra, podkreślał, że wszyscy są powołani do śmierci.

Bp Szarek przypomniał, że służba śp. ks. Grossa miała wymiar ponadparafialny i ponadkonfesyjny i zaznaczył, że działał w różnych komisjach synodalnych i diecezjalnych i mocno angażował się na rzecz ekumenizmu i „pochłaniała go „gorliwość o dom Pana”.

„Przyjmij drogi bracie na twoją ostatnią drogę nasze najlepsze podziękowania za twoją miłość, przyjaźń i służbę od nas wszystkich tu zgromadzonych. Odpoczywaj w pokoju” – mówił duchowny.

W imieniu Kościoła ewangelicko-augsburskiego mowę pożegnalną wygłosił też biskup tego Kościoła ks. Jerzy Samiec. W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz współpracujących duchownego żegnał ks. Adam Stelmach z Kościoła polskokatolickiego, wiceprzewodniczący Śląskiego oddziału PRE.

Bp senior Tadeusz Rakoczy podkreślił, że ks. Gross wydatnie przyczynił się do polskiego ekumenizmu. Przypomniał, że luterański duchowny brał czynny udział w pracach komisji i dialogu z Kościołem rzymskokatolickim w sprawie wzajemnego uznania chrztu, a także w ekumenicznych spotkaniach z Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski. Zawrócił uwagę, że ks. Gross angażował się w pracę misyjną w Republice Czeskiej.

Pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego były premier Jerzy Buzek wspominał ks. Grossa, którego poznał jako rówieśnika jeszcze w dzieciństwie, w Chorzowie, podczas lekcji religii. „Nasze spotkania z nim były zawsze powrotem do źródeł” – podkreślał i zaznaczał, że jako duszpasterz ks. Gross był „tropicielem ludzkiej niedoli” i charakteryzowało go wielkie otwarcie na innych.

Listy kondolencyjne przesłali m.in. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, metropolita senior abp Damian Zimoń, ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel oraz proboszcz katolickiej parafii św. Wojciecha w Mikołowie ks. Mirosław Godziek.

W liście kondolencyjnym bp Roman Pindel nazwał zmarłego ekumenistę autentycznym apostołem dzieła pojednania chrześcijan i ojca ekumenizmu na polskiej ziemi. „Z księdzem Janem wymieniłem kilka ciepłych zdań, w których m.in. ks. radca wspominał dawne swe dzieciństwo, spędzone wraz z rodzicami w Wadowicach, moim mieście rodzinnym” – wspomniał i zwracał uwagę, że choć w ostatnich latach duchowny ciężko chorował, nie przeszkadzało mu „wskazywać nam wszystkim na wartość, jaką jest troska o jedność Kościoła”. „Mam głęboką nadzieję, że Pan Kościoła zaliczy go do grona swoich wybranych” – podkreślał ordynariusz.

Nad trumną modlitwę odmówili także zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego bp Paweł Anweiler oraz były zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Rudolf Pastucha.
Ks. Jan Gross spoczął na miejscowym cmentarzu ewangelickim.

Ks. Jan Gross urodził się 25 kwietnia 1938 w Starogardzie Gdańskim. W trakcie wojny przebywał wraz z rodziną w Wadowicach, po jej zakończeniu zamieszkał w Chorzowie. W 1956 roku rozpoczął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1960 roku. 2 października 1960 roku został ordynowany przez ks. bpa Andrzeja Wantułę na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Swoją służbę rozpoczął w diecezji mazurskiej jako wikariusz diecezjalny. W 1961 został administratorem parafii w Dąbrównie, Lipowie i Glaznotach. Od 1963 roku pracował jako wikariusz w diecezji cieszyńskiej, najpierw w Goleszowie (1963-1973), a następnie w Cieszynie (1973-1978).

3 września 1978 roku zostały wybrany proboszczem ewangelickiej Parafii w Mikołowie, jednocześnie został administratorem parafii w Orzeszu (1978-1995). Od 1980 do 1990 roku był konseniorem (zastępcą) zwierzchnika diecezji katowickiej. Został pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii ewangelickiej w Tychach (1983-2004).

Od 1986 do 2007 roku był członkiem Synodu Kościoła. W latach 1990-2001 roku był radcą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - naczelnej władzy administracyjnej. W 2002 roku został wybrany na prezesa Synodu Kościoła, zastępując na tym stanowisku ks. Tadeusza Szurmana, który został biskupem diecezji katowickiej. Funkcje Prezesa Synodu pełnił do 2007 roku.

W trakcie swojej posługi w Kościele był członkiem wielu komisji kościelnych m.in. był: przewodniczącym Komisji Liturgicznej (1973-2007); członkiem Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej (1977-2001); przewodniczącym Międzynarodowej i Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej (1997-2002); członkiem Synodalnych Komisji Prawniczej, ds. Środków Masowego Przekazu, Pastoralnej i Ekumenicznej; przewodniczącym Redakcji Ewangelickich Programów Radiowo-Telewizyjnych.

Ks. Jan Gross był w latach 1981-2008 przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, po przejściu na emeryturę - w 2004 roku - w uznaniu zasług na polu ekumenicznym otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału.

Za swoją działalność otrzymał wiele nagród m.in.: Nagrodę Diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego "Róża Lutra" − 2004, Nagrodę Miasta Mikołowa "Mikołowianin roku 2003", Nagrodę Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego − 2005. Był autorem wielu opracowań i artykułów w prasie kościelnej i ekumenicznej.

Śp. ks. Jan Gross pozostawił żonę i córkę.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| LUTERANIE