W duchu i prawdzie, czyli w Jezusie

Spotkanie ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się także koszalińskiej cerkwi prawosławnej.

W wieczornej modlitwie wzięła udział niewielka liczba wiernych oraz duchowni różnych wspólnot chrześcijańskich z Koszalina i okolic.

Witając uczestników spotkania, o. Mikołaj Lewczuk zwrócił uwagę na szczególny charakter koszalińskiej cerkwi. Jest to najstarszy kościół w mieście i - jak to określił duchowny - najbardziej ekumeniczny. Była to bowiem pierwotnie świątynia katolicka, po reformacji - protestancka, a od 1954 roku jest to kościół prawosławny.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Jana o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni słowo do uczestników spotkania skierował bp Edward Dajczak. - Dialog między Jezusem a Samarytanką odbywa się w niezwykłym miejscu i okolicznościach, na tle konfliktu, który rozgrywał się między Samarytanami a Izraelem. Chodziło m.in. o miejsce kultu, tzn. gdzie Bóg ma być czczony. Jezus daje jednoznaczne wyjaśnienie, że Boga czci się "w duchu i prawdzie". To wcale nie oznacza, że nieważne jest miejsce modlitwy. Tu chodzi o coś znacznie ważniejszego. Prawdziwa cześć składana Bogu odbywa się w duchu, w którym przyszedł Jezus, jedyna Prawda, Droga i Życie - mówił biskup. Hierarcha podkreślił, że "w duchu i prawdzie" oznacza zatem "w Jezusie", czyli naśladując Jego słowa i czyny, a nade wszystko Jego miłość.

W duchu i prawdzie, czyli w Jezusie   ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Bp Edward Dajczak głosi słowo w cerkwi prawosławnej Biskup nawiązał też do przypadającej w tym roku 15. rocznicy podpisania deklaracji o wzajemnym uznawaniu chrztu przez Kościół katolicki i wspólnoty zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Przypomniał, że był to ważny krok na drodze do jedności wyznawców Chrystusa. - Jezus rzekł do Samarytanki: "Daj mi pić!". Gdy czytałem to zdanie, przypomniały mi się słowa Jezusa z krzyża, kiedy zawołał: "Pragnę!". W kontekście naszego dzisiejszego spotkania te słowa to wielkie wołanie Jezusa, które kieruje On przez wieki do wszystkich swoich uczniów, by szukali drogi do jedności.

Parafrazując słowa św. Augustyna, biskup podpowiedział zasadę, którą powinni kierować się chrześcijanie różnych wyznań w codziennych kontaktach: - W sprawach wierności Ewangelii - jedność, w sprawach wtórnych - wolność, a we wszystkim - miłość.

Podczas spotkania słowa modlitwy i pozdrowienia skierowali do uczestników także pozostali duchowni. Głos zabrali: ks. Dominik Gzieło z Kościoła polskokatolickiego, ks. Janusz Staszczak z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Sebastian Niedźwiedziński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego i ks. Marek Kurkierewicz z Kościoła zielonoświątkowego.

Wspólną modlitwę zakończył koncert kolęd w wykonaniu działającego przy parafii greckokatolickiej chóru "Potik", chóru "Canzona" oraz chóru "Kanon" z Cewlina.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |