Spotkanie katolicko-prawosławne

W Moskwie odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie kultury między Kościołami rzymskokatolickim i prawosławnym w Rosji.

Grupa robocza powstała w wyniku umowy zawartej między Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego a Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan, które będą koordynować jej prace. Stronę prawosławną reprezentowali duchowni z Moskwy i pracownicy Wydziału Kontaktów Zewnętrznych na czele z zastępcą jego przewodniczącego, archimandrytą Filaretem Buliekowem. Ze strony katolickiej na posiedzeniu obecni byli delegat Papieskiej Rady Kultury bp Carlos Azevedo i dwóch współpracowników Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W komunikacie opublikowanym przez służbę informacyjną Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego czytamy, że na posiedzeniu grupy roboczej w sposób konstruktywny omówiono szereg projektów związanych z rozwojem współpracy w sferze kultury, których realizację przewidziano na lata 2015 i 2016.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama