Metropolita Antoni – nowy człowiek nr 2 w Patriarchacie Moskiewskim

Ma dopiero 37 lat, ale...

Od 7 czerwca przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) jest metropolita Antoni – dotychczasowy biskup korsuński i zachodnioeuropejski, patriarszy egzarcha Europy Zachodniej. Ten 37-letni hierarcha przez kilka lat był osobistym sekretarzem patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, obecnie zaś staje się nr 2 w Rosyjskim Kościele Prawosławnym (RKP), właśnie po jego zwierzchniku.

Nowy przewodniczący OWCS urodził się jako Anton Jurjewicz Siewriuk 12 października 1984 w Twerze (w owym czasie Kalininie). Kształcił się następnie w uczelniach duchownych Sankt-Petersburga: w seminarium (2002-07) i w akademii (2007-10). Był lektorem języka angielskiego dla seminarzystów i prowadził stronę internetową obu szkół. W latach 2004-07 brał udział w corocznych obozach letnich, prowadzonych na Cyprze przez międzynarodową organizację młodzieży prawosławnej “Syndesmos”, jako tłumacz i kierownik delegacji rosyjskojęzycznej.

W październiku 2006 rektor akademii petersburskiej abp Konstantyn dokonał postrzyżyn mniszych Antona Siewriuka, po czym w marcu następnego roku wysłano go na staż do sekcji prawosławnej wydziału teologicznego na uniwersytecie w fińskim Joensuu. Był tam ponadto dziekanem (nie będąc jeszcze kapłanem) cerkwi św. Jana Teologa w seminarium duchownym Fińskiego Kościoła Prawosławnego.

17 czerwca 2007 ukończył z wyróżnieniem seminarium, po czym od razu przyjęto go bez egzaminów wstępnych do akademii. We wrześnie tegoż roku rozpoczął staż w służbie komunikacji OWCS i w miesiąc później został referentem ówczesnego przewodniczącego Wydziału metropolity smoleńskiego Cyryla, obecnego patriarchy. On też powołał go we wrześniu 2008 na wykładowcę w smoleńskim seminarium duchownym a 5 lutego 2009 – już jako patriarcha – na swego sekretarza osobistego.

Od kwietnia 2009 do kwietnia 2011 o. Antoni kierował osobistym sekretariatem zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP), który 3 kwietnia 2010 wyświęcił go na kapłana (hieromnicha) w świątyni Chrystusa Zbawiciela. 5 czerwca 2010 neoprezbiter ukończył z wyróżnieniem akademię duchowną.

22 marca 2011 Święty Synod RKP powołał o. Antoniego do pracy w stauropigialnej (tzn. podlegającej bezpośrednio patriarsze) parafii św. Mikołaja w Rzymie, skąd już 30 maja tegoż roku przeniesiono go na stanowisko proboszcza również stauropigialnej cerkwi św. Katarzyny w stolicy Włoch, a 12 lipca został on sekretarzem wszystkich parafii Patriarchatu Moskiewskiego we Włoszech. 18 lipca 2013 otrzymał godność archimandryty (wyższego przełożonego zakonnego).

22 października 2015 Synod mianował 31-letniego zaledwie mnicha biskupem bogorodzkim, wikariuszem (tzn. biskupem pomocniczym) patriarchy moskiewskiego, powierzając mu opiekę duszpasterską nad parafiami RKP we Włoszech i powołując go na kierownika Zarządu Patriarchatu ds. Instytucji Zagranicznych. Sakrę nominat przyjął już w 3 dni później z rąk patriarchy w czasie liturgii w moskiewskim Klasztorze Nowodziewiczym. Nowy biskup został też proboszczem stołecznej cerkwi Narodzenia Jana Chrzciciela. Z urzędu szefa parafii RKP we Włoszech i proboszcza św. Katarzyny w Rzymie zwolniono go 29 lipca 2017, zmienił się też jego tytuł na biskupa zwienigorodzkiego. Od września do grudnia 2017 kierował tymczasowo eparchią berlińską RKP.

28 grudnia tegoż roku Święty Synod powołał 33-letniego władykę na administratora dwóch eparchii: wiedeńsko-austriackiej i budapeszteńsko-węgierskiej, nadając mu tytuł biskupa wiedeńskiego i budapeszteńskiego, pozostawiając go jednocześnie na stanowisku kierownika Zarządu Patriarchatu ds. Instytucji Zagranicznych. Poza tym tymczasowo (do 15 października 2018) znów zarządzał on parafiami Patriarchatu we Włoszech.

Od 1 lutego 2018 Antoni nosił tytuł arcybiskupa. 30 maja 2019 Święty Synod mianował go biskupem korsuńskim i zachodnioeuropejskim oraz patriarszym egzarchą Europy Zachodniej, zwalniając go jednocześnie z kierowania eparchiami w Austrii i na Węgrzech. 31 maja 2019 został wyniesiony do godności metropolity.

Obecnie zaś – 7 czerwca Święty Synod powołał go na przewodniczącego OWCS – najważniejszego urzędu w łonie Patriarchatu Moskiewskiego, czyniąc z niego osobę nr 2 w hierarchii RKP. Na tym stanowisku nosi on obecne tytuł metropolity wołokołamskiego (podobnie jak jego poprzednik – metropolita Hilarion) i został stałym członkiem Świętego Synodu. Pozostaje też na razie nadal egzarchą zachodnioeuropejskim i kierownikiem Zarządu Patriarchatu ds. Instytucji Zagranicznych, przestał być natomiast biskupem korsuńskim.

Komentując najnowszą decyzję synodalną, rzecznik RKP Władimir Legojda oświadczył, że metropolita Antoni “ma rozległe doświadczenie w zakresie administrowania instytucjami kościelnymi za granicą, przede wszystkim w Europie Zachodniej”. Wspomniał również o kilkuletniej pracy nowego przewodniczącego OWCS w charakterz osobistego sekretarza Cyryla – najpierw jako przewodniczącego Wydziału, a następnie jako głowy Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»