Granice między dobrym i złym światem nie istnieją

Obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

„Granice między dobrym i złym światem nie istnieją. Jest jeden świat, który potrzebuje odkupienia i pojednania, jeden świat, w którym Chrystus postawił swój krzyż” – powiedział bp Marian Niemiec podczas nabożeństwa na zakończenie 7. sesji XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas obrad poinformowano, że w roku 2014 odnotowano 280 wstąpień do Kościoła, co jest najwyższą liczbą od 15 lat.

Rozpoczynając obrady synod wspomniał ofiary katastrofy smoleńskiej, wśród których znalazł się także ks. gen Adam Pilch, pełniący wtedy obowiązki ewangelickiego Naczelnego Kapelana Wojskowego.

Podczas wiosennej sesji Synod Kościoła zajął się podsumowaniem działań za rok 2014. W swoim sprawozdaniu Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec wskazał na dane statystyczne, z których wynika, że w roku 2014 odnotowano 280 wstąpień do Kościoła, jest to najwyższa liczba od 15 lat.

Przypomniał zagadnienia takie jak: obchody jubileusz 500-lecia Reformacji czy kwestia ordynacji kobiet na księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. W związku z dyskusją nad ordynacją kobiet, zebrano dane z Kościołów partnerskich na temat ich doświadczeń w powyższej kwestii, które zostaną przedstawione na konferencji zaplanowanej na 22 maja 2015.

W roku 2015 jest planowana szersza promocja aplikacji internetowej: „Nasza Historia”, która ma gromadzić w jednym miejscu materiały z historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza, omówił plany związane z publikacją katechizmu dla dorosłych. Książka przygotowywana jest przez 11 autorów - ewangelickich teologów i duchownych. Rozdziały katechizmu będą dotyczyć podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych, działań społecznych Kościoła.

Czytelnik sięgający po publikację będzie mógł wyruszyć w „podróż”, w której pomogą zdjęcia ilustrujące wybrane motywy i wydarzenia z życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Adresatem publikacji mają być ewangelicy: ludzie młodzi, osoby dorosłe, sympatycy Kościoła, konwertyci i osoby zainteresowane tematem.

W związku z zakończeniem kadencji Biskupa Diecezji Wrocławskiej, ks. Ryszarda Bogusza w marcu br. zwierzchnik luteran w Polsce, bp Jerzy Samiec mianował bp Mariana Niemca na swego zastępcę, co zatwierdził Synod Kościoła w głosowaniu. Zastępca biskupa Kościoła zastępuje go we wszystkich czynnościach pasterskich w razie jego chwilowej nieobecności lub choroby. W przypadku śmierci zwierzchnika Kościoła jego zastępca pełni wszystkie jego obowiązki do momentu wyboru nowego biskupa.

«« | « | 1 | 2 | » | »»