Aborcja to zbrodnia

Do zdecydowanej walki z aborcją wezwał Rosjan metropolita Hilarion z patriarchatu moskiewskiego.

Uczynił to na początku Wielkiego Postu przeżywanego zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rosyjska hierarchia prawosławna dostrzega w aborcji efekt manipulacji świadomością kobiet oraz działanie przeciwko życiu i państwu.

Hilarion stwierdził, że na Zachodzie prowadzona jest aktywna propaganda tzw. małżeństw jednopłciowych, z przyznawaniem im praw do adoptowania dzieci. Nikt nawet nie pomyśli o prawie każdego człowieka do życia i narodzenia. W Rosji aborcja opłacana jest z pieniędzy podatników, a przecież, jak podkreślił rosyjski hierarcha prawosławny, „stanowi ona zbrodnię nie tylko przeciwko osobie ludzkiej, ale i przeciwko państwu”. Wiele kobiet przyjmuje agresywną propagandę i manipulację, prezentowaną w mediach i filmach, że osiągnięcie sukcesu życiowego wiąże się z urodziwym wyglądem, sprawnością biznes women, bogactwem i oczywiście niezawracaniem sobie głowy dziećmi. W podobny sposób manipulowano świadomością społeczną twierdząc, że dzieci potrzeba się pozbywać z powodu braku żywności i miejsca na ziemi. Metropolita zachęca wszystkich tak myślących do przelotu z Moskwy do Władywostoku nad terytorium, jakie zasiedlić mogą miliardy ludzi, którym jednak powinno się dać szansę narodzenia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama