Mocna strona prawosławia

Kard. Kurt Koch na prawosławnym Soborze.

Prawosławny Sobór na Krecie to żywe doświadczenie synodalności Kościoła, która jest mocną stroną prawosławia – przyznał kard. Kurt Koch. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan został zaproszony do udziału w inauguracji obrad soborowych. Uczestniczył w niej w charakterze obserwatora. Jego zdaniem przebieg Soboru może mieć pozytywny wpływ na rozwój relacji katolicko-prawosławnych.

„Ojciec Święty napisał w adhortacji «Evangeli gaudium», że możemy się uczyć od innych Kościołów, korzystając z ich darów. Jedną z takich rzeczy, których katolicy powinni się nauczyć, jest synodalność. Warto zauważyć, że główną kwestią dialogu katolicko-prawosławnego jest relacja między synodalnością a prymatem. Prymat jest mocną stroną katolicyzmu, a synodalność prawosławia. Teraz, kiedy widzę, jak w praktyce wygląda synodalność u prawosławnych, jestem pełen nadziei, że uda się nam pogłębić nasz wzajemny dialog. Kolejna sesja tego dialogu jest zaplanowana już na wrzesień. Mam nadzieję, że wtedy uda się nam zrobić krok naprzód”.

«« | « | 1 | » | »»