Ekumenizm, dialog, harmonia między religiami

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kazachstanie.

Kazachstan, który za czasów reżimu komunistycznego był miejscem zsyłek, dziś tworzą ludzie różnych narodowości i religii. Sam rząd organizuje więc, w głównych miastach tego kraju – spotkania przedstawicieli różnych wyznań i religii, aby umacniać wzajemne poznanie i dialog – zauważa pracujący w tym kraju włoski franciszkanin.

O. Luca Baino dodaje, że również na polu ekumenicznym w ostatnich latach zrodziły się i pogłębiły relacje między wspólnotami katolickimi, protestanckimi i prawosławnymi. Obok różnych inicjatyw szczególną wymowę ma, organizowany już od ponad 10 lat przez Kościół katlicki, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku jego centralne obchody miały miejsce w katedrze w Ałmaty.

Dodajmy, że według danych zaprezentowanych przez kazachskie Minsterstwo Spraw Zagranicznych na ponad 17 milionów mieszkańców tego kraju ok. 26 procent stanowią chrześcijanie, z których trochę ponad 1 procent to wierni Kościoła katolickiego. W tym kraju posiada on 4 diecezje, w których wydzielono 70 parafii. Posługuje tam ponad 90 księży, z których jedna trzecia to zakonnicy.

«« | « | 1 | » | »»