Bądźcie wsłuchani w Ducha

- Kościół i Synod są synonimami - abp Wiktor Skworc przypomniał słowa św. Jana Chryzostoma, otwierając VII Międzynarodową Konferencję Ekumeniczno-Prawną pod hasłem "Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy".

Dziś w Katowicach, a jutro w Brennej, obradują wybitni specjaliści z dziedziny prawa kanonicznego, teologii dogmatycznej i ekumenizmu z Polski i zagranicy. W komitecie organizacyjnym znalazł się Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a także wydziały teologiczne uniwersytetów z Rumunii, Słowacji i Czech.

Otwierając konferencję metropolita katowicki przywołał słowa przemówienia papieża Franciszka, wypowiedziane podczas uroczystości upamiętniającej pięćdziesiątą rocznicę Synodu Biskupów. - "Kościół i Synod są synonimami", to wyrażenie św. Jana Chryzostoma, przypomniał papież Franciszek i przedstawił synodalność, jako "konstytutywny wymiar Kościoła" oraz zachęcił, by odczytywać i pojmować w tym świetle "samą posługę hierarchiczną" - tłumaczył abp Skworc.

- Franciszek nazwał instytucję ustanowioną przez Pawła VI "jednym z najcenniejszych dziedzictw ostatniego zgromadzenia soborowego" - mówił metropolita. - I mówił o niej jako o punkcie zbieżności owego "dynamizmu słuchania", który wychodząc od ludu Bożego, przechodzi przez pasterzy i znajduje swój punkt kulminacyjny w Biskupie Rzymu, który - jak podkreślił - wezwany jest do tego, by się wypowiedział jako "pasterz i nauczyciel wszystkich chrześcijan". A zatem "nie wychodząc od swoich osobistych przekonań, lecz jako najwyższy świadek fides totius Ecclesiae", czyli "gwarant posłuszeństwa i zgodności Kościoła z wolą Boga, Ewangelią Chrystusa i i tradycją Kościoła".

Arcybiskup przypomniał także, że idea synodalności nie jest tylko owocem Soboru Watykańskiego II, ale jej korzenie sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa. - Temat jest aktualny zarówno na poziomie Kościoła Powszechnego, o czym nas przekonują kolejny Synody Biskupów, jak i na płaszczyźnie Kościołów lokalnych, krajowych i diecezjalnych - przekonywał metropolita, przypominając w tym miejscu II Ogólnopolski Synod Plenarny, który rozpoczął się w 1991 roku, zaś dokumenty z obrad zostały przekazane papieżowi Janowi Pawłowi II podczas wizyty apostolskiej w Polsce w 1999 roku.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama