Luteranie rozpoczęli synod

Obrady Synodu poprzedziło podpisanie porozumienia pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP w sprawie nowelizacji ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W Warszawie podpisano porozumienie w sprawie nowelizacji ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Wydarzenie to odbyło się przed rozpoczęciem obrad Synodu tego Kościoła. Kościół luterański w Polsce liczy około 70 tysięcy wiernych, 133 parafie i 170 duchownych.

"W Chrystusie znajdujemy mocny grunt wtedy, kiedy ziemia naszej pewności zaczyna się trząść" - powiedział bp Waldemar Pytel, w kazaniu otwierającym 8 sesję XIII Synodu Kościoła. Zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce odniósł się do kataklizmów, niepokojów i wojen, które mają miejsce na całym świecie. Zauważył, że coraz mocniej doświadczamy ich skutków, bo ludzie uciekający przed cierpieniem i wojną chcą znaleźć bezpieczne schronienie w Europie.

Luterański duchowny wskazywał, że w obliczu bezradności człowiek szuka odpowiedzi, oparcia, schronienia. Człowiek wierzący odkrywa, że może odnaleźć je tylko w Bogu. „To nie Kościół sam sobie ma być schronieniem i przewodnikiem, ale ma poddać się przewodnictwu Bożego Syna, w Nim szukać swojej tożsamości, a nie samemu ją kreować w oderwaniu od skały, na której winien mocno stać” – mówił bp Pytel.

Obrady Synodu poprzedziło podpisanie porozumienia pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP w sprawie nowelizacji ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W porozumieniu podkreślono celowość nowelizacji ustawy oraz zadeklarowano gotowość do dalszych rozmów z uwzględnieniem również kwestii postępowania regulacyjnego.

Porozumienie podpisali: za Ministra - Stanisław Huskowski, sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Do porozumienia dołączono zaaprobowane przez Ministra projekty umowy między Radą Ministrów a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do tego Kościoła.

W pierwszym dniu Synodu swoje sprawozdanie złoży Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Poruszone będą w nim takie zagadnienia jak ordynacja kobiet na księży, jubileusz 500-lecia reformacji oraz sprawa uchodźców.

W sobotę gościem specjalnym Synodu będzie prof. dr Margot Käßmann, Ambasadorka ds. Jubileuszu 500-lecia Reformacji z ramienia Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD) oraz przewodnicząca Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech w latach 2009-2010.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy około 70 tysięcy wiernych, 133 parafie i 170 duchownych.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| LUTERANIE, SYNOD

Reklama

Reklama

Reklama