Akt jedności rosyjskiego prawosławia

Za stroną www.cerkiew.pl publikujemy tekst dokumentu, jaki w najbliższej przyszłości podpiszą najprawdopodobniej władze Kościóła Prawosławnego w Rosji z i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami, przywracając tym samym pełną jedność w rosyjskim prawosławiu.

My, pokorny Aleksy II, z Bożej Miłości Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi razem z najprzewielebniejszymi członkami Świętego Synodu Kościoła prawosławnego w Rosji – Patriarchatu Moskiewskiego, zebranymi na posiedzeniu Świętego Synodu w chronionym Bogiem mieście Moskwie (3-8 października 2004 roku), oraz pokorny Ławr, metropolita Wschodnio-amerykański i Nowojorski, pierwszy hierarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami, razem z najprzewielebniejszymi arcypasterzami – członkami Arcypasterskiego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami, zebranymi na posiedzeniu (San-Francisco, 15-19 maja 2006 roku)

kierując się dążeniem do przywrócenia błogosławionego pokoju, Bogiem przykazanej miłości i braterskiej jedności we wspólnym działaniu na niwie Bożej całej wspólnoty rosyjskiego Kościoła prawosławnego i jego wiernych, w Ojczyźnie i w rozproszeniu będących, biorąc pod uwagę historycznie uwarunkowany układ życia kościelnego rosyjskiej diaspory poza granicami kanonicznego terytorium Patriarchatu Moskiewskiego,

zważywszy, że Rosyjski Kościół Prawosławny Poza Granicami spełnia swoją posługę na terytorium wielu państw,

- niniejszym Aktem postanawiamy, że:

1. Rosyjski Kościół Prawosławny Poza Granicami spełniając swoją zbawczą posługę w historycznie uwarunkowanym zespole swoich diecezji, parafii, monasterów, bractw i innych instytucji kościelnych, jest nieodłączną częścią lokalnego rosyjskiego Kościoła prawosławnego.

2. Rosyjski Kościół Prawosławny Poza Granicami jest niezależny w sprawach duszpasterskich, nauczających, administracyjnych, gospodarczych majątkowych oraz obywatelskich pozostając jednocześnie w kanonicznej jedności z całą wspólnotą Kościoła prawosławnego w Rosji.

3. Najwyższą władzą duchową, ustawodawczą, administracyjną, sądową i kontrolną Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami sprawuje jej Sobór Arcypasterski zwoływany przez jego przełożonego (pierwszego hierarchę) zgodnie ze statutem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami.

4. Pierwszy hierarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami jest wybierany przez Sobór Arcypasterski. Wybór ten zatwierdza zgodnie z normami prawa kanonicznego Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi razem ze Świętym Synodem Kościoła prawosławnego w Rosji.

5. Imię zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Rosji oraz imię pierwszego hierarchy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami jest wspominane podczas nabożeństw we wszystkich świątyniach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami przed imieniem lokalnego biskupa.

6. Decyzje o stworzeniu, bądź likwidacji diecezji wchodzących do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami są podejmowane przez Sobór Arcypasterski po uzgodnieniu z Patriarchą Moskiewskim i Wszechrusi oraz ze Świętym Synodem Kościoła prawosławnego w Rosji.

7. Arcypasterze Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Poza Granicami są wybierani przez Sobór Arcypasterski, albo w przypadkach przewidzianych przez Statut tego Kościoła przez Synod Arcypasterski. Wybór zatwierdza zgodnie z prawem kanonicznym Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi razem ze Świętym Synodem Kościoła prawosławnego w Rosji.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama