Abp Jeremiasz ponownie prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej

Prawosławny arcybiskup Jeremiasz został ponownie wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Wyboru dokonało zgromadzenie ogólne rady, które obradowało 11 grudnia w ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości.

W obradach uczestniczyły delegacje siedmiu Kościołów wchodzących w skład PRE. Spotkanie poprzedziło nabożeństwo i okolicznościowa sesja z okazji przypadającego w tym roku 60-lecia Polskiej Rady Ekumenicznej.

Walne zgromadzenie dokonało wyboru całego zarządu Rady na kolejną, pięcioletnią kadencję. Prezesowi, 63-letniemu abp Jeremiaszowi pomagać będą wiceprezesi: bp Janusz Jagucki z Kościoła ewangelicko-augsburskiego i bp Włodzimierz Jaworski ze starokatolickiego Kościoła mariawitów, sekretarzem został bp Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, zaś skarbnikiem bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Abp Jeremiasz złożył sprawozdanie ze swej pięcioletniej kadencji. Jak podkreślił, działalność Rady prowadzona była zarówno na szczeblu centralnym w Warszawie jak i w 15 Oddziałach Regionalnych, których zadaniem było między innymi propagowanie i umacnianie idei ekumenizmu, tworzenie klimatu do wspólnej działalności.

Prezes Rady pozytywnie ocenił dialog prowadzony z Konferencją Biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Podkreślił coraz lepszą, otwartą atmosferę prowadzenia wzajemnych rozmów z Radą Episkopatu ds. Ekumenizmu.

Arcybiskup Jeremiasz mówił też o ekumenicznych kontaktach międzynarodowych. Rada prowadzi dialog z Kościołami chrześcijańskimi Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Przypomniał, że dialog ten prowadzony jest w duchu integracji europejskiej, za którą opowiada się Polska Rada Ekumeniczna.

Arcybiskup Jeremiasz w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym jest ordynariuszem diecezji wrocławsko-szczecińskiej, profesorem Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie. 63-letni abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) studiował teologię prawosławną w Warszawie i Zagorsku (Rosja) oraz teologię protestancką w Zurychu. Od 1968 r. wykłada w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie od 1981 kieruje prawosławną Katedrą Pisma Świętego Nowego Testamentu, jest też p.o. kierownika prawosławnej Katedry Pisma Świętego Starego Testametu. W latach 1996-2002 był rektorem tej uczelni. W latach 1975-91 należał do Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. W 1983 przyjął święcenia kapłańskie, złożył śluby zakonne i został arcybiskupem wrocławskim i szczecińskim. Od roku 1982 należy do międzywyznaniowego zespołu tłumaczy pracującego nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego na język polski. Od 2002 jest prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w dialogu teologicznym między Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościołem rzymskokatolickim.

Chrześcijańska Rada Ekumeniczna (po kilku latach zmieniła nazwę na Polską Radę Ekumeniczną)powstała w Warszawie 15 listopada 1946 r. na spotkaniu 46 przedstawicieli 12 Kościołów i wyznań, istniejących wówczas w Polsce. Powołali ją do życia przedstawiciele 12 Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Chrześcijan Ewangelicznych (obejmującego dwa różniące się nieco od siebie odłamy), Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, Adwentystów (Dnia Siódmego), Związku Kościołów Chrystusowych, Wiary Ewangelicznej, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów i Starokatolickiego. Pierwszym prezesem PRE został bp Zygmunt Michelis.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama