Czy ekumenizm ma przyszłość?

O przyszłości ekumenizmu rozmawiali w ramach kolejnego spotkania z cyklu „Areopag na Freta” o. dr Marek Blaza SJ (jezuita, teolog ekumeniczny, kapłan-trirytualista), prof. Karol Karski (teolog ewangelicki) i Łukasz Nazarko (pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, zaangażowany w dialog ekumeniczny po stronie prawosławnej). Dyskusję prowadził Jarosław Makowski.

Z zadawanych pytań przebijało zniechęcenie: dlaczego nie idziemy dalej? Czy ekumenizm się znudził? Rozmówcy podawali różne powody.

O. Marek Blaza mówił, że być może znudziliśmy się formą ekumenizmu. Produkowane są dokumenty, z których nic nie wynika, o których większość ludzi zapewne nawet nie wie. Z drugiej strony, stawiane jest pytanie, czy nie należy raczej wrócić do apologetyki, do konfrontacji? Wiele uwagi poświęcił również przywiązaniu do terminologii, do słów i pojęć, a nie ich sensu, które utrudnia dialog.

Dużo spokojniej mówił prof. Karski. „O kryzysie ekumenizmu słyszałem kilkanaście razy w ciągu ostatnich 40 lat.” – mówił. Na płaszczyźnie teologicznej dialog się toczy, na płaszczyźnie praktycznej nastąpił olbrzymi postęp. Wspominał sytuację z początku lat 70. ubiegłego wieku, gdy w kościele ewangelicko-reformowanym po raz pierwszy miał wygłaszać kazanie kaznodzieja katolicki, proboszcz pobliskiej parafii. Zaprosił on na nabożeństwo swoich parafian. Wkrótce przyszła do niego grupa parafian z pytaniem: „Czy my możemy tam wejść? Przecież tam jest w progu zakopana Matka Boska!” Teraz już takich stereotypów nie ma – mówił.

Dialog ekumeniczny wiele zawdzięcza Janowi Pawłowi II, który w czasie kolejnych pielgrzymek spotykał się z przedstawicielami innych wyznań. Te wydarzenia medialne zmieniły świadomość ludzi, poprawiła się atmosfera między wyznaniami.

Jeśli w ekumenizmie dochodzimy do ściany, może dlatego, że dotychczasowy, entuzjastyczny dialog był w rzeczywistości dążeniem, by drugi był taki jak ja. – mówił Łukasz Nazarko. – W tej chwili nie da się już wykonać kolejnych wielkich kroków, przyszedł czas małych kroczków. W ciągu ostatnich lat podpisano bardzo wiele dokumentów, ale ich treść nie została przyjęta do głów i serc ludzi, także hierarchii. Zaszłości ponad tysiąca lat nie da się odkręcić w lat kilkanaście czy kilkadziesiąt.

Sporo mówiono o znaczeniu czynników nieteologicznych: zaszłościach historycznych, tytulaturze (kto będzie ważniejszy w hierarchii, jeśli się zjednoczymy?), problemach socjologicznych, psychologicznych. Nie różnice teologiczne często najbardziej blokują dialog – podkreślali rozmówcy.

Czy rozbieżności moralne między kościołami zatopią statek ekumenizmu? Nie zatopią, bo nie my nim sterujemy – przypomniał Łukasz Nazarko. Spory dotyczące zagadnień etycznych toczą się w łonie każdego z kościołów chrześcijańskich – mówił prof. Karski. Podział nie przebiega na zewnątrz wspólnot, tylko wewnątrz nich. Teologia moralna staje się jednak problemem w dialogu ekumenicznym i zaczyna dominować nad dogmatyczną – dodał o. Marek Blaza.
Czy Deklaracja Dominus Jesus była dramatem ekumenizmu? Komentarz prof. Karskiego był dużo spokojniejszy niż pytanie prowadzącego. Pierwsza część deklaracji to wspaniała chrystologia – mówił. Natomiast część druga - eklezjologiczna - osób znających dokumenty Soboru Watykańskiego II nie zaskoczyła. W Deklaracji napisane jest dokładnie to samo, co w dokumentach soborowych, nie wykonano ani jednego kroku w żadną stronę.

Problemem było to, że Kościół katolicki w Europie zachodniej z praktyką poszedł dużo dalej, niż pozwalała doktryna. Do tego sprawa stała się newsem medialnym, który rozpoczął debatę. Pytani członkowie Kościołów protestanckich zostali niejako zmuszeni do skrytykowania dokumentu – mówił prof. Karski - bo oczywiście jako protestanci oczekujemy, że Kościoły katolicki i prawosławny nas uznają. Jednak krytykując dobrze wiedzieli, jakie zasady w Kościele katolickim obowiązują i nie czuli się zaskoczeni.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |