Dać religijne motywy pojednania

Nie zbieramy się po to, aby powtarzać, to co politycy już powiedzieli, ale po to, by ludziom dać religijne motywy pojednania polsko-rosyjskiego – mówi KAI prymas senior Henryk Muszyński przez zaplanowanym na czwartek spotkaniem z delegacją Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP).

KAI: Księże Arcybiskupie. Pojutrze nastąpi w Warszawie spotkanie przedstawicieli polskiego Episkopatu oraz delegacji Patriarchatu Moskiewskiego, której przewodniczy metropolita Hiparion. Tematem rozmów ma być wspólny dokument o pojednaniu? Czego możemy konkretnie oczekiwać?

Abp Henryk Muszyński: Ze spotkaniem tym wiążemy wiele oczekiwań. Na poprzednim w lutym br. można było poznać dobrą wolę z jednej i z drugiej strony. Podczas rozmów przedstawione zostaną dwie wstępne propozycje dokumentu, autorstwa każdej ze stron, prezentujące wizję procesu pojednania polsko-rosyjskiego. Procesu pojednania narodów, dokonywanego przy współudziale Kościołów.

Zaznaczę, że nie zbieramy się po to, aby powtarzać, to co politycy już powiedzieli, ale po to, by ludziom dać religijne motywy, które pozwolą głębiej poznać siebie oraz kontynuować proces pojednania w oparciu o przesłanki religijne. Pojednanie i przebaczenie w naszym rozumieniu zawsze jest wspólnym dziełem Boga i człowieka.

Kiedy możemy spodziewać się finału tych rozmów w postaci ogłoszenia dokumentu?

- Trudno przewidzieć, gdyż nie są to rozmowy łatwe. Cieszę się z samego faktu, że spotykamy się i rozmawiamy. Myślę, że sprawy trzeba pozostawić Bożej Opatrzności.

Czy proces pojednania z narodem niemieckim może być modelowym przykładem dla pojednania polsko-rosyjskiego?

- Niezupełnie. Gdyż znajdujemy się w innym miejscu i innym punkcie historii. Inne są zaszłości i zupełnie inne uwarunkowania polsko-rosyjskiej historii. Ale bez wątpienia istnieje pewna analogia, polegająca na tym, że spotykamy się na płaszczyźnie chrześcijańskiej.

Jako chrześcijanie wierzymy, że żyjemy w świecie pojednanym przez Boga. Bóg pojednał nas w Jezusie Chrystusie: wspólnie to wyznajemy. Jest to naszym zobowiązaniem, aby ten proces kontynuować, promować, być otwartym na wszystko umożliwia zbliżenie i lepsze wzajemne poznanie oraz przezwyciężenie zaszłości.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama