Bartłomiej I w Lublinie

Bartłomiej I, arcybiskup Konstantynopola, Patriarcha Ekumeniczny, przebywa 20 sierpnia z wizytą w Lublinie. To pierwsza wizyta honorowego zwierzchnika światowego prawosławia w historii miasta.

Swój pobyt w Lublinie patriarcha rozpocznie o godz. 9.00 w katedrze Przemienienia Pańskiego. Następnie złoży wieniec i pomodli się na Majdanku, po czym uda się do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na uroczystość wręczenia mu tytułu Doktora Honoris Causa. Swój udział w uroczystości zapowiedział m.in. ambasador Turcji w Polsce.

Uniwersytet, nadając tytuł patriarsze, uhonorował „niezwykle aktywnego przywódcę duchowego, kontynuatora ekumenicznego dzieła wielkich patriarchów Konstantynopola: Joachima III, Atenagorasa I i Dymitriosa I”. W uchwale senat uczelni zauważa, że: „Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej I oddając swoje siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, jedności wszystkich chrześcijan oraz dialogowi z innymi religiami i współczesnym światem, jest rzeczywiście Człowiekiem Dialogu i Nadziei, przekonanym, że historia jest w rękach Boga, do którego należy ostatnie słowo”.

Lublin to ostatni etap wizyty Patriarchy w Polsce, która rozpoczęła się 16 sierpnia w Warszawie.

«« | « | 1 | » | »»