Lwów: Nowy biskup otrzymał sakrę

W greckokatolickiej archikatedrze św. Jura we Lwowie nowy biskup pomocniczy lwowski Benedykt Aleksijczuk otrzymał 5 września sakrę biskupią. W uroczystościach wzięli udział biskupi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), księża, przedstawiciele władz samorządowych i goście z zagranicy. Wśród nich był bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej.

Święceń bp. Benedyktowi udzielił arcybiskup lwowski Igor Woźniak a współkonsekratorami byli biskup samborsko-drohobycki Julian Woronowskyj i ordynariusz stempfordski Pawło Chomnyćkyj z USA. Mszy św. przewodniczył greckokatolicki arcybiskup Lwowa. W koncelebrze był ks. prałat Wieczesław Tumir, sekretarz nuncjatury apostolskiej na Ukrainie.

W homilii kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zaznaczył, że nowy władyka (biskup) jest pierwszym biskupem tego Kościoła spoza granic Galicji, co jest świadectwem tego, że UKGK jest żywy i rozwija na terenie całej Ukrainy.

W słowach podziękowania bp Benedykt powiedział, że pragnie współpracować także z biskupami i duchowieństwem Kościoła rzymskokatolickiego i przypomniał, że „grekokatolicy znajdują się w jedności ze Stolicą Apostolską i jesteśmy w jednym Kościele”. „Pragnę bardzo, abyśmy co raz więcej i więcej przebywali w rzeczywistości tego, że jesteśmy braćmi w Chrystusie” – zapewnił bp Aleksijczuk.

W uroczystości wzięli też udział przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Myrosław Senyk i burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj.

Bp Benedykt Aleksijczuk urodził się 16 stycznia 1968 r. w Borszczówce k. Kostopola na Wołyniu. Ma za sobą studia szkoły medycznej w Równem. W latach 1990-1993 studiował w greckokatolickim seminarium duchownym w Drohobyczu. Następnie kształcił się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2008 r. obronił doktorat.

W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1993 r. wstąpił do Ławry Uniowskiej k. Lwowa ojców studytów. Był duszpasterzem w eparchii samborsko-drohobyckiej oraz na Białorusi. W latach 1996-1999 zakładał klasztor studytów do Kanadzie. Przez dwie kadencje był ihumenem (przełożonym) Ławry Uniowskiej.

W 2007 r. został przewodniczącym Rady Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich UKGK. 3 sierpnia 2010 r. Benedykt XVI zatwierdził jego wybór na biskupa pomocniczego archieparchii lwowskiej.

«« | « | 1 | » | »»