Trwajcie w mojej miłości - czuwanie

Modlitewna podróż na osiem dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 r. Materiały przygotowane przez Wspólnotę Monastyczną z Grandchamp w Szwajcarii.

Pojednanie z całym stworzeniem.

„Aby moja radość była w was, i aby wasza radość była pełna”
(J 15,11)

CZYTANIE:  Kol 1,15-20 

W Nim wszystko jest złączone

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi: rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze – wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu, On jest Głową Ciała – Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. Bóg bowiem postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże

PSALM  RESPONSORYJNY: Ps 96,7-12 

Niech się radują niebiosa i cieszy się ziemia

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Oddajcie PANU, rodziny ludów, 
oddajcie PANU chwałę i potęgę!
Oddajcie PANU chwałę Jego imienia, 
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce, 
złóżcie pokłon PANU odziani w święte szaty! 

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Zadrżyj cała ziemio przed Jego obliczem! 
Głoście wśród narodów: PAN jest królem! 
Świat umocniony przez Niego już się nie zachwieje, 
On sprawiedliwie sądzi ludy. 

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Niech się radują niebiosa i cieszy się ziemia, 
niech szumi morze i to, co je zamieszkuje! 
Niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, 
niech się radują wszystkie leśne drzewa

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławione Królestwo, które przychodzi.
Chwała Bogu i pokój ludziom.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA:  Mk 4,30-32   

Królestwo Boże jak ziarnko gorczycy

Słowa Ewangelii według świętego Marka

[Jezus] Powiedział też: Do czego porównamy Królestwo Boga lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest jak ziarnko gorczycy, które w chwili siewu jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Kiedy jednak zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od innych roślin. Wypuszcza gałęzie tak wielkie, że w ich cieniu gnieżdżą się ptaki.

Oto słowo Pańskie

Rozważanie

Hymn o Chrystusie z Listu do Kolosan zaprasza nas do śpiewania chwały zbawienia Bożego, które obejmuje cały wszechświat. Droga pojednania została otwarta przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; stworzenie również przeznaczone jest do życia i pokoju.

Oczami wiary widzimy, że królestwo Boże jest rzeczywistością zarówno bardzo bliską, jak i wciąż bardzo małą, prawie niewidoczną − jak ziarno gorczycy. Jednak wrzucone w miłujące ludzkie serca rozwija się. Duch Zmartwychwstałego działa nawet w niedoli naszego świata. Zachęca nas do zaangażowania się – wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli − w niestrudzone poszukiwanie sprawiedliwości i pokoju oraz starania, aby ziemia znów stała się domem dla wszystkich stworzeń.

Uczestniczymy w dziele Ducha tak, aby całe stworzenie mogło nadal wychwalać Boga. Kiedy natura cierpi, kiedy ludzie są przytłaczani, Duch zmartwychwstałego Chrystusa – daleki od tego, by pozwolić nam zwątpić i się poddać – zaprasza nas, byśmy stali się częścią Jego dzieła uzdrawiania.

Nowe życie, które przynosi Chrystus, dla wielu staje się światłem nadziei. Jest źródłem pojednania dla całego stworzenia i niesie radość, która pochodzi spoza nas: „aby moja radość była w was i wasza radość była pełna” (J 15,11).

 

„Czy chcesz celebrować nowe życie, które Chrystus daje przez Ducha Świętego, i pozwolić Mu żyć w tobie, pośród nas, w Kościele, w świecie i w całym stworzeniu?

Druga obietnica składana podczas przyrzeczeń we Wspólnocie z Grandchamp

Modlitwa

Boże po trzykroć święty, Ojcze, Synu i Duchu Święty, 
dziękujemy Ci, że nas stworzyłeś i umiłowałeś. 
Dziękujemy Ci za Twoją obecność w nas i w stworzeniu.
Obyśmy nauczyli się patrzeć na świat tak, 
jak Ty go postrzegasz, z miłością. 
I w nadziei na spełnienie tej wizji, byśmy mogli pracować dla świata, 
w którym rozwija się sprawiedliwość i pokój,
na chwałę Twego imienia.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama