Synod Białoruskiego Kościoła Prawosławnego

Kanonizacja kapłana-męczennika z czasów komunistycznych, otwarcie nowego klasztoru żeńskiego i utworzenie kobiecej organizacji prawosławnej – to główne owoce obrad Synodu Białoruskiego Kościoła Prawosławnego (BKP). Obradował on 20 listopada pod przewodnictwem metropolity mińskiego i słuckiego Filareta w Mozyrzu w obwodzie homelskim ( południowo-wschodnia Białoruś).

Synod zaliczył do grona świętych o zasięgu lokalnym ks. Aleksego Mogilnickiego (1870-1937), proboszcza w Lelczycach w powiecie mozyrskim, rozstrzelanego przez komunistów w Mozyrzu. Odtąd będzie on odbierał cześć 20 października przede wszystkim w eparchii (diecezji) turowskiej i mozyrskiej. Synod wyznaczył również na 6 września wspomnienie świętych z Żyrowic.

Biskupi, uczestniczący w obradach, postanowili utworzyć nową wspólnotę zakonną – klasztor żeński pw. Wszechmiłosiernego Zbawiciela w Kobryniu w obwodzie brzeskim.

Zatwierdzono ponadto nowy skład Rady Wydawniczej BKP i powołanie do życia Związku Kobiet Prawosławnych. Wszystkie sprawy związane z tą drugą organizacją, m.in. opiekę duchową i wspieranie starań o jej rejestrację będzie prowadził arcybiskup witebski i orszański Dymitr.

Białoruski Kościół Prawosławny, zwany też Egzarchatem Białoruskim Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, jest jednostką organizacyjną, korzystającą z dość szerokiego zakresu niezależności (autonomii) w łonie Patriarchatu Moskiewskiego. To właśnie Święty Synod patriarszy na swym posiedzeniu w Moskwie w dniach 9-11 października 1989 utworzył Egzarchat Białoruski i powołał na jego zwierzchnika dotychczasowego metropolitę mińskiego i całej Białorusi (od 10 października 1978) Filareta. Dziś w ramach Egzarchatu (lub BKP) istnieje 11 eparchii, pokrywających cały kraj. Na jego czele stoi od początku metropolita miński słucki, patriarszy egzarcha całej Białorusi Flaret (75 lat; w świecie Kiriłł Wachromiejew).

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama