Chrześcijanie w Czechach

Polskie chrześcijaństwo bierze swój rodowód od swoich południowych sąsiadów – z Czech. Od XVI wieku są tu także luteranie.

Obecnie w Republice Czeskiej istnieją następujące samodzielne Kościoły luterańskie oraz jeden Kościół Unijny:

1. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania (Slezská církev evangelická augsburského vyznání(SCEAV) od XVI wieku, a w obecnej organizacji od roku 1923. Siedziba: Czeski Cieszyn, wiernych ok. 30.000 ochrzczonych.

2. Luterański Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania  (Luterská evangelická církev a. v. v České republice(LECAV) od roku 1995 po odłączeniu się od SCEAV i utworzeniu samodzielnej organizacji eklezjalnej. Posiada także mały zbór w Pradze od roku 2003. Siedziba: Bystrzyca nad Olzą, wiernych ok. 10.000 ochrzczonych.

3. Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice(ECAV) od roku 1993, powstał z luterańskiej Parafii Słowackiej powstałej w Pradze w roku 1947. (Zbory w Pradze, Pilźnie i w Brnie). Siedziba: Praga, wiernych 14.885 ochrzczonych.

4. Czeski Kościół Ewangelicko – Luterański (Česká evangelická luteránská církev) (CELC), który powstał z misji amerykańskiej [WELC] w latach 1992 – 2002. Jest doktrynalnie związany z Amerykańskim Kościołem Ewangelicko – Luterańskim Synodu Wisconsin. Posiada trzy zbory w: Pilźnie, Horni Briza i Tlucna. Siedziba: Pilzno, wiernych 164 ochrzczonych, konfirmowanych 93, pozostali: dzieci.

5. Czeskobraterski Kościół Ewangelicki (Českobratrská církev evangelická) (ČCE)powstał w roku 1918 z połączenia czeskich zborów augsburskich i helweckich, jest to więc Kościół Ewangelicko – Unijny, który liczy 117.212 dusz w 264 zborach i 14 senioratach. Siedziba: Praga  

Największym i najstarszym historycznie Kościołem luterańskim (a.w.) jest Śląski Kościół Ewangelicki A.W.

W serwisie przedstawiamy rozmowę Beaty Strumpf z Biskupem Seniorem tego Kościoła ks. Władysławem Volnym pt. "Prawdy sprzedać się nie da" zamieszczoną w polskiej gazecie wychodzącej w Czeskim Cieszynie p.t.: “GŁOS LUDU – Głos Polaków w Republice Czeskiej” - CZYTAJ TU

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama