Kościoły przyjazne naturze

Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie bardzo powoli, ale wyraźnie włączają troskę o świat stworzony do swojej praktyki. Daleko jeszcze, by mówić o „ekologicznym nawróceniu” w chrześcijaństwie, ale ilość inicjatyw i akcji, które mają na celu nie tylko wąską pojętą ochronę środowiska naturalnego, ale zmianę świadomości jest całkiem spora.

Potencjał  parafii

W 2005 r. wystartował w katolickiej diecezji Monachium i Fryzyngi projekt „Eko-bilans parafii”, który ma zwrócić uwagę członków parafii na potrzebę rozbudzenia ekologicznej świadomości i podjęcia działań z tego wynikających. Nie jest to przypadek odosobniony.

Wiele parafii troszczy się o ograniczenie swego ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko, jak np. jedna z parafii metodystycznych w USA, w której działa specjalny zespół ekologiczny (przy katolickiej diecezji w Kansas powołany został tzw. „zielony zespół”). Zespół zajmuje się ograniczeniem emisji dwutlenku węgla o atmosfery, zaleca zakup ekologicznej żywności, przestawienie się na bardziej oszczędny i prosty styl życia czy wreszcie zachęca do przychodzenia pieszo do kościoła.

Na wielu stronach chrześcijańskich możemy znaleźć porady, jak zredukować “ślad ekologiczny” (ecological footprint) pozostawiany przez kościół czy parafię (instalacja energooszczędnego oświetlenia i maksymalne wykorzystywanie światła dziennego, wykorzystywanie energii odnawialnej do ogrzewania kościoła i budynków parafialnych, kontrola zużycia papieru przez kancelarię, recykling, założenie ogrodu bądź sadu na terenach kościelnych, nie używanie plastikowych opakowań). „Ślad ekologiczny” można w przybliżeniu obliczyć za pomocą kalkulatorów dostępnych w Internecie.

W parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Linzu uzbierano od diecezji i władz miasta 2,6 mln szylingów na zamontowanie baterii słonecznych, co sprawiło, iż parafia prawie całą energię czerpie ze źródła odnawialnego. Parafia angażuje się też w pomoc krajom afrykańskim, krzewi także ideę fair trade.

Także anglikańska diecezja w Ottawie w intensywny sposób propaguje działania ekologiczne na swoim terenie, wyróżniając najbardziej aktywne parafie nagrodami „Green Church Award”. Diecezja zaleca m. in. swoim parafiom:  oszczędzaj energię, redukuj zanieczyszczenie; wybierając się do kościoła korzystaj z możliwości jazdy z innymi; umieść stojak dla rowerów przed kościołem; unikaj używania jednorazowych naczyń; zorganizuj segregacje odpadów; stwórz ogród przykościelny

W marcu 2007 r. w Anglii liderzy wielu kościołów, w tym katolickiego i anglikańskiego zaprezentowali książeczkę “Dla wiary i stworzenia: prosty przewodnik, by stać się bardziej zielonym kościołem”, która ma pomóc wspólnotom religijnym na terenie Londynu prowadzić bardziej ekologiczną politykę.

„Ta ekumeniczna inicjatywa prowadzona przez londyńskie kościoły pokazuje jasno, iż jako naśladowcy Jezusa wszyscy mamy do odegrania rolę w rozbudzaniu świadomości szkodliwych skutków zmian klimatycznych na ludzkie życie i cały świat stworzony” - mówił Cormac Murphy-O'Connor,  arcybiskup Westminster.

Książka, która rozesłano do 4000 londyńskich kościołów jest też dostępna w Internecie. Przewodnik radzi, jak prostymi sposobami zredukować rachunki za energię, jakie kupować samochody, jak segregować odpady i wreszcie, jak  wdrażać dzieci do systematycznej troski o naturę.

Ekologiczne nawrócenie

W czasie audiencji generalnej 17 stycznia 2001 r. Jan Paweł II powiedział: „Trzeba więc pobudzać i popierać «nawrócenie ekologiczne», które w ostatnich dziesięcioleciach sprawiło, że ludzkość stała się bardziej wrażliwa na niebezpieczeństwo katastrofy, do jakiej zmierzaliśmy. Człowiek, który zamiast być «sługą» Stwórcy, stał się niezależnym despotą, zaczyna rozumieć, że musi się zatrzymać w obliczu otchłani. «Należy z zadowoleniem powitać także wzrost zainteresowania jakością życia oraz ekologią, jaki nastąpił zwłaszcza w społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju, w których ludzie dążą już nie tyle do zapewnienia sobie podstawowych środków do życia, ile do globalnego polepszenia warunków życia» (Evangelium vitae, 27). Ma być to więc nie tylko «fizyczna» ekologia, starająca się o ochronę środowiska rozlicznych istot żywych, lecz również ekologia «ludzka», która będzie czynić ich życie bardziej godnym, chroniąc istotne dobro życia we wszystkich jego formach i przygotowując przyszłym pokoleniom środowisko bliższe zamysłowi Stwórcy”.

Jeżeli potrzeba „nawrócenia ekologicznego”, o którym pisał papież uświadomiona zostanie sobie przez ludzi chcących w swym życiu naśladować Chrystusa, to włączą oni do swego myślenia i postępowania ów nowy wymiar ekologiczny, który nie jest niczym innym, jak troską o zachowanie świata stworzonego przez Boga, by mógł on służyć wszystkim ludziom i pokoleniom, świadcząc swym pięknem i harmonią o wielkości Stwórcy.

Tekst "Kościoły przyjazne naturze" ukazał się w kwartalniku Obywatel nr 3/2010 (50)

 
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama